ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINKY 505

Od 1. února 2022 dojde ke změně ve vedení trasy autobusové linky 505. 

Upozorňujeme občany, že s platností od 1. února 2022 dojde ke změně ve vedení trasy autobusové linky 505. Ta již nebude vedena ve špičkách do Brna, k ústřednímu hřbitovu, ale POUZE do Modřic, ke smyčce tramvají k přestupu na tramvaj linky 2.

Výjimkou bude pouze jediný spoj linky 505 v pracovních dnech v čase kolem 5:30 hod., který bude veden až k zastávce Brno, Ořechovská a bude zajišťovat spojení na 6. hod. ranní do průmyslové oblasti kolem ul. Vídeňské v Brně.