Pracovní sociálně-právní ochrany dětí

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Pracovník sociálně-právní ochrany dětí.

Pracoviště:

Městský úřad Židlochovice

Úvazek:

plný (1,0)

Požadavky:

Platové zařazení:

Nástup:

Zájemci se mohou přihlásit do 10. prosince 2021:

K přihlášce nutno doložit:

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá:


V Židlochovicích dne 25. 11. 2021

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice MěÚ Židlochovice