SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

Slavnostní koncert duchovní hudby Českého filharmonického sboru Brno, který je pořádán ke Dni české státnosti a výročí úmrtí sv. Václava, patrona českého národa.


26. 9., 15:00 | SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT


Program: