Rezervační systém

Vítejte na stránce rezervačního systému Městského úřadu Židlochovice.          >Aktuální monitoring přepážek<

Od středy 2. června 2021 začíná úřad fungovat v úředních hodinách v normálním režimu při dodržení epidemiologických opatření (respirátor, dezinfekce). Od tohoto dne  tedy již není třeba se objednávat telefonicky nebo přes rezervační systém a v úředních hodinách není třeba čekat venku , až si pro vás referent přijde. Pro vyřízení agend odboru dopravy a odboru vnitřní správy v přízemí budovy na Nádražní 750 je možno tedy přijít bez objednání a při vstupu do budovy zvolit na terminálu tiskárny u podatelny požadovanou agendu a s vytisknutým lístkem s pořadovým číslem vyčkat uvnitř, až bude vaše číslo zobrazeno na panelu a budete tak předvoláni k přepážce, nebo do kanceláře.

Pro lepší komfort a pohodlí však prosím využijte možnost přednostního objednání se pomocí rezervačního systému WebCall přes internet.  Budete tak mít jistotu odbavení v daný den a čas. Nově je možno rezervačního systému využít i k objednání se k vyřízení agend na odboru Obecný živnostenský úřad, který však nemá a nebude mít terminál s tiskárnou pořadových lístků. Zde se po objednání jen dostavíte v rezervovaný čas na pracoviště ve 2.patře do kanceláře číslo 321 a ohlásíte se. 

banner rezervacni system

Vstup do rezervačního systému WebCall (objednání na termín, zrušení rezervace)

K obsloužení na přepážkách odboru dopravy a odboru vnitřní správy v přízemí budovy Městského úřadu Židlochovice, Nádražní 750 je možno se dostavit od 2.6.2021 bez objednání a po vytisknutí pořadového lístku na terminálu tiskárny u podatelny  vyčkat až bude vaše číslo zobrazeno na panelu u zvolené agendy. Stav klientů na jednotlivých přepážkách je možno sledovat zde.
Při větším počtu žadatelů může však čekání trvat i dlouhou dobu. Proto doporučujeme využít rezervační systém, který vám zajistí přednostní vyřízení v zadaném čase. Nově je také možno si rezervovat termín na odboru Obecní živnostenský úřad, zde je to bez terminálu pořadových lístků a tedy se dostavte přímo na pracoviště živnostenského úřadu v rezervovaném čase.

Můžete si  jednoduše rezervovat termín z možných volných termínů v pohodlí odkudkoliv a kdykoliv přes internet, z počítače či chytrého mobilu a to nejpozději den před zamýšlenou návštěvou úřadu, pokud bude ještě volný termín. 

Jak to funguje:

Pro vstup do formuláře klikněte prosím na  červený odkaz "Vstup do rezervačního systému WebCall" nebo na banner s obrázkem na této stránce, nebo na uvítací červený odkaz na začátku stránky.
Ve formuláři stiskněte tlačítko "Objednat se na pobočku" 

Vyberete si postupně 
1. úkon, činnost   na kterou se objednáváte
2. den  (jsou zde jen úřední dny tedy nyní pondělí a středa 14 dní dopředu)
3. čas  (intervaly jsou nastaveny u jednotlivých činností různě, dle časové náročnosti)
4. a následně vyplníte své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon
5. můžete také zvolit volbu pro zasílání oznámení přes SMS na mobilní telefon. (pokud tak neučiníte, přijde vám potvrzení a oznámení jen na e-mail)
(pokud bude volba pro zasílání oznámení přes SMS zvolena, dostanete jak oznámení o provedení rezervace, tak den předem i upozornění na blížící se rezervaci)
Nakonec stiskněte dole tlačítko  "Odeslat objednávku"
Potvrzení objednávky přijde e-mailem od  webcall@kadlecelektro.cz na zapsanou e-mailovou adresu. Tím je rezervace provedena. V e-mailu vám je také přidělen 4-místný PIN = identifikační kód. Na konci e-mailu je k dispozici ke stažení soubor .ics (icalendar) pro nahrání rezervace do vašeho kalendáře.
Pokud  jste zvolili i volbu "posílat oznámení o objednávce přes SMS", což doporučujeme,  přijde vám i  SMS do telefonu, kde také bude uveden tento 4-místný PIN= identifikační kód.

S identifikačním kódem ( PIN)  uvedeným v e-mailu a případně i v SMS zprávě se prosím dostavte v rezervovanou dobu ( v rozmezí +15 minut a -5minut) do  Městského úřadu Židlochovice, Nádražní 750  k podatelně k terminálu tiskárny pořadových lístků , zde zvolte tlačítko "Klienti objednaní přes internet" a zadejte váš identifikační kód (PIN), tedy  přidělené 4-místné číslo z rezervace. 

Terminál vám vydá pořadový lístek pro přepážku. Na přepážku budete pak voláni ihned jako další klient v pořadí. Mimo tento interval +15 minut a -5 minut od vašeho zarezervovaného času, (zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený identifikační kód (PIN) v rezervaci nezná a proto jej nemůže akceptovat. V takovém případě se prosím přihlaste jako běžný neobjednaný klient o lístek s požadovanou činností a budete obslouženi v pořadí došlých klientů. Při příchodu na úřad je  nutno mít nasazený respirátor a dodržovat epidemiologická opatření.

Pokud zjistíte, že v rezervovaném čase přijít nemůžete a nebo se přeobjednáte na jiný termín, je možno rezervaci nejpozději ale den předem zrušit a termín se tak uvolní pro dalšího uživatele a údaje o vás se ze systému odstraní.
Pro zrušení klikněte prosím na  červený odkaz nahoře na této stránce  "Vstup do rezervačního systému WebCall" nebo na banner s obrázkem.
Ve formuláři stiskněte tlačítko "Zrušit objednávku", vyplňte údaje (výběr činnosti, váš e-mail, den objednání a  přidělený 4-místný PIN = identifikační kód) a stiskněte tlačítko "Zrušit objednávku" .
Potvrzení o zrušení objednávky přijde e-mailem od webcall@kadlecelektro.czna zapsanou e-mailovou adresu. Tím je zrušení rezervace provedeno, termín se uvolní a veškeré údaje o vás jsou ze systému smazány. Pokud jste zvolili i volbu "posílat oznámení o objednávce přes SMS"  přijde vám i SMS o zrušení objednávky do telefonu. 


Upozornění:
U úkonů s vozidly (to je druhé a třetí tlačítko ve formuláři výběru úkonů) je třeba myslet na to, že rezervace termínu je na jeden úkon s jedním vozidlem. Máte-li tedy více vozidel, je třeba si zarezervovat více termínů. 

Tlačítko "Monitoring pobočky" vám poskytne aktuální informaci o momentálním vytížení přepážek a poskytne vám tak informaci zda je možno se dostavit případně bez objednání a nebudete dlouho čekat. 

Věříme, že rezervační systém WebCall  přispěje k pohodlnému objednávání se na náš úřad. Systém bude postupně dále rozšiřován a vylepšován po uvolnění všech opatření a nabídne objednaným klientům přednostní odbavení a také umožní se objednávat i na další pracoviště úřadu, která nejsou vybavena terminály s tiskárnou pořadových lístků.. Novinky budeme průběžně sdělovat na této stránce a i dalšími informačními kanály města a zapracovávat do formuláře WebCall ve spolupráci s firmou Kadlec elektronika s.r.o.
Veškeré dotazy a nebo technické problémy s rezervačním systémem prosím směřujte na odbor informatiky Ing. Vít Havel  vit.havel@zidlochovice.cz.