Trénování paměti pro seniory

Pozvánka:
Pracovníci Komunitního centra Vás zvou na besedu - Trénování paměti s lektorem panem Chourou. Trénování paměti je určeno pro seniory a uskuteční se ve čtvrtek 24. září od 10:00 hodin v klubovně Komunitního centra. S sebou: brýle, tužku a dobrou náladu. 

choura