PŘESTĚHOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ FINANČNÍHO ÚŘADU

Od 25. září 2017 bude Územní pracoviště Brno III Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj přesunuto do nové budovy na adrese Šumavská 35, Brno.

Dne 20. září bude pracoviště otevřeno jen do 12:00 hodiny.

Ve dnech 20. až 22. září bude pracoviště kvůli přesunu telefonicky nedostupné.

Telefonní i e-mailové kontakty zůstávají nezměněny. Bližší informace získáte na čísle 541 511 111.

OZNÁMENÍ o přesunu ÚzP Brno III FÚ JmK Page 2