3.9. Náklady a náhrady

Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Majetkové újmy vzniklé v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně: Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou:

Státní pomoc při obnově území postiženého povodní se uskutečňuje na základě a po splnění postupu a podmínek vymezených zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou nebo jinou pohromou a dále podle Nařízení vlády č. 399/2002 Sb., ze dne 21. srpna 2002, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Upozornění: Státní pomoc může být poskytnuta, byl-li v daném území vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.