2.8. Opatření k ochraně

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

1. Opatření při nebezpečí povodně

2. Opatření za povodně