3.6. Vyrozumění, varování, evakuace


1. Vyrozumění

Vyrozuměním se rozumí včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé povodni povodňovým orgánům, orgánům veřejné správy, orgánům krizového řízení, vybraným právnickým osobám a vybraným podnikajícím fyzickým osobám

Účelem vyrozumění je co nejrychleji aktivovat činnost určených osob pro řízení a provádění protipovodňových opatření určených příslušnými povodňovými plány nebo krizovými plány. Tato opatření zahrnují, mimo jiné, varování a informování obyvatelstva orgány obcí a zaměstnanců svými organizacemi.

Pověření pracovníciTelefon E-mail 
Máca Martina547426015, 734 369 850martina.maca@zidlochovice.cz
Betášová Lenka547426024, 734 352 343lenka.betasova@zidlochovice.cz
Motlíčková Gabriela547426011, 605 503 837gabriela.motlickova@zidlochovice.cz

2. Varování

3. Evakuace

Evakuace se provádí v případě ohrožení osob, zvířat a majetku v záplavovém území a vztahuje se na všechny osoby v místě ohrožení.

Zařízení
Počet 
lůžek
Kontakt
Pavir21Masarykova 109, Židlochovice, 547238937, 605250762
Národní dům26nám. Míru 24, 547231060, 724682818

Evakuaci je možné provádět po místních komunikacích, předpokládá se pouze částečné zatopení místní komunikace u rohu Strejcova Sboru. Evakuaci je možné provést běžnými dopravními prostředky obyvatel nebo města.

V případně mimořádných událostí s potřebou evakuace většího počtu osob bude požádán o organizační pomoc pracovník krizového řízení města Židlochovice. V případě zvláštních povodní (např. nebezpečí protržení protipovodňové hráze) bude situace řešena operativně za pomoci krizového štábu ORP Židlochovice.

Krizový štáb
funkce
JménoTelefonMobilE-mail
PředsedaVitula Jan, Ing.546 426 011606 715 461vitula.jan@outlook.cz
TajemníkHoloubková Martina, Bc.
739 654 658martina.holoubkova@zidlochovice.cz

Evakuační místa

NázevAdresaKontaktWebová adresa
Sokolovna ŽidlochoviceTyršova 161776 086 817sokol-zidlochovice.cz
ZŠ Židlochovice - tělocvičnaTyršova 611547 425 421zszidlochovice.cz

Související informace: mapa,  POVIS