Keramická dílna

Největším projektem, který Sdružení zrealizovalo jsou Keramické hrátky, což představovalo zřízení nové Keramické dílny v budově ZŠ na Coufalíově nám. 

Dílna je využívána dětmi, mládeží i dospělými pod vedením profesionálního keramika p. Pavola Kovarčíka (firma KOVI z Vojkovic).

V rámci provozu keramické dílny je také zřízen kroužek, kde společně pracují děti i jejich rodiče. Takto je nabídnuta možnost rodičům, aby trávili volný čas společně se svými dětmi.

První zájemci začali v keramické dílně pracovat od října 2004. Nyní již v dílně tvoří stabilně cca 65 zájemců. Dvakrát za rok pořádáme dny otevřených dveří, kde je prezentována práce dětí a dospělých. Toto se setkalo u veřejnosti s velkou oblibou a práce keramické dílny je hodnocena velice kladně.