Kontrola stavu dětských hřišť

Komise sportu provedla v úterý 20. 5. 2014 jarní obhlídku hřišť v Židlochovicích.

Žádné velké závady nalezeny nebyly a komise konstatovala, že hřiště jsou hojně využívána.