Mapový server


Mapové služby Židlochovice

 Mapové služby obsahují tematicky zaměřené jednoduché geoportály pro odborníky i širokou veřejnost, postavené nad GIS mapovým serverem města Židlochovice. Je možné vyhledávání parcel a budov v katastru nemovitostí a zjišťování komu která parcela či budova patří díky propojení s nahlížením do katastru nemovitostí. K dispozici jsou mapy bývalého pozemkového katastru, územní plány s regulativy, legendami a textovými částmi, technická infrastruktura z územně analytických podkladů, turistická mapa Židlochovicka 1:25 000, výkresy územně analytických podkladů, přehledky územního a správního členění, ortofotomapy z různých let pro sledování vývoje v území a povodňový geoportál s přehledem záplavových území. Je možný vlastní zákres ploch, línií, značek či doplnění textu k datům a tisk a nebo export do .jpg a to až do formátu A0. Samozřejmostí je jednoduché měření vzdáleností a ploch a  také vygenerování krátkého odkazu(přes databázi) na konkrétní  výřez a kompozici dat, kterým je možno geoportál  v nastaveném stavu přímo spustit a nebo odkaz poslat.

Tématické  geoportály :

(pro spuštění geoportálu klikněte prosím na obrázek nad  popisem geoportálu)baner cleneni final


1. Území působnosti stavebních a matričních úřadů v rámci ORP Židlochovice, rozloha katastrálních území a počty obyvatel, rozměry území, katastrální území v okolí, ORP Jihomoravského kraje a území obcí kraje, ortofotomapy z let 1953, 2003, 2006, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018 a 2020 pro možnost sledování změn v území. Je zde také ortofotomapa intravilánu Židlochovic z roku 2019 s možností spustit prohlížení šikmého snímkování Židlochovic. 

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:483/OUT/WMS?

geoportal katastr
2. Rychlé zobrazení vlastnictví pozemků z aktuálních katastrálních map (tam kde již je DKM jsou mapy denně aktualizovány ze serveru národního portálu INSPIRE), mapy bývalého pozemkového katastru, orientační plány obcí s názvy ulic a čísly popisnými a evidenčními, historická mapa(II. a III.vojenské mapování), základní mapa (ZABAGED) 1:10000 (to vše pro celé území ČR). Vyhledávání adres, čísel popisných i parcel v rámci katastru nemovitostí.


  geoportál územního plánování
3. Zobrazení a prohlížení koordinačních  nebo hlavních výkresů a změn územních plánů v návaznosti katastrálních hranic (rastrové výkresy územních plánů jsou zamaskovány po hranicích katastrálního území) včetně  v atributech přiložených legend, razítek, textových části, odůvodnění a u některých územních plánů i regulativů pro jednotlivé plochy. Atributy se vyvolají kliknutím v ploše. (portál je průběžně udržován).

 WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:481/OUT/WMS?

 
  tech infra mala
4. Zobrazení informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Data na podkladu turistické mapy a nebo ortofotomapy 2020 (TopGis 10cm/pix.) a katastrální mapy dle vašeho výběru. Pasportní listy poskytovatelů dat o území jsou k dispozici v atributech objektů.

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:482/OUT/WMS? 

*) také je možno využít: 
(popis níže, na konci stránky)


  Výkresy ÚAP
5. Územně analytické podklady - pátá úplná a
ktualizace prosinec 2020, grafická část - umístěné rastrové výkresy v geoportálu s  možností prohlížení s průhledně podloženou ortofotomapou (TopGis 2020 10cm/pix.), nebo aktuální katastrální mapou.

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:485/OUT/WMS?

 
  baner VODA
6. Povodňový geoportál s údaji v území k řešení povodňových situací. Přehled záplavových území i nevyhlášených. Kliknutím na jednotlivé symboly je možno v bublině zobrazit informace. Portál je  ve vývoji a je ve zkušebním provozu ve spolupráci s odborem životního prostředí.

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:487/OUT/WMS? 

*) Geoportály fungují také jako WMS/WMTS služba (Web Map Service / Web Map Tile Service ) dle specifikace OGC (Open Geospatial Consortium verze 1.3.0). Adresu WMS uvedenou u geoportálu  prosím připojte do svého GISu v části připojit wms/wmts službu. Adresu WMS nelze z těchto stránek  přímo spustit.  Geoportál spustíte kliknutím na obrázek (banner) geoportálu.

Některé další WMS/WMTS služby v ČR, které jsou k dispozici k připojení do vašeho GIS najdete zde.


Důležitá tlačítka v geoportálech:

ap help  kliknutím na tlačítko s otazníkem v geoportálu je možno zobrazit kompletní návod k ovládání  geoportálu

Tematické geoportály jsou  průběžně doplňovány a vylepšovány tak, aby dobře sloužily odborníkům i široké veřejnosti.
Veškeré připomínky a podněty směřujte prosím na vit.havel@zidlochovice.cz (odbor informatiky, pracoviště GIS).
Přejeme příjemnou práci s geoportály nad mapovým serverem Židlochovice.

Jak vznikal geografický informační systém pro ORP Židlochovice

gisday 5yrs

Kliknutím na obrázek vlevo se zobrazí stránka o geografickém informačním systému na úřadě v Židlochovicích.
Na obrázku je symbol celosvětového dne GIS, který letos bude ve středu 16.listopadu 2016

Den GIS FB
Více o Dni GIS  je možno si přečíst zde.

Fotografie z loňského roku např. zde.

Den GIS na Facebooku  komunita


"Mapa s příběhem" Radnice a domy na náměstí Míru v Židlochovicích

V rámci středoškolské odborné činnosti vytvořil student gymnázia Židlochovice Jan Hroudný práci, která zachycuje historický vývoj  a současný stav domů na náměstí v Židlochovicích. Následně byla ve spolupráci s pracovištěm GIS městského úřadu Židlochovice vytvořena  "mapa s příběhem"  která spojuje části této práce s grafickou prezentací  v geografickém informačním systému do webové prezentace. 
Zde a nebo klikem na obrázek se můžete na "mapu s příběhem podívat".
Další "Mapy s příběhem" si můžete prohlédnout zde.

Domy na náměstí Míru v Židlochovicích"Mapa s příběhem" Komenského ulice v Židlochovicích

Komenského ulice v Židlochovicích

Orientační plán města

orientacni mapaOrientační plán města Židlochovice s vyznačením památek, zajímavých míst a s vyhledáním ulic. Pohyb po mapě se  provede posunem, nebo změnou velikosti červeného rámečku v menší mapě  v pravé části obrazovky nahoře. Posuvníkem pod ní se provádí změna velikosti rámečku - přiblížení v mapě. Také je možno použít funkce zoom a posun mapy tažením. 

Mapový portál Jihomoravského kraje

mapovy portal jmkDalší mapové podklady lze najít na Mapovém portálu Jihomoravského kraje

Nebo přímo na Geoportálu územního plánování Jihomoravského kraje zde.

Územně analytické podklady obcí ORP Jihomoravského kraje zde.*) K informaci o technické infrastruktuře je také možno využít službu e-UtilityReport Žádost o vyjádření k existenci sítí.
Služba e-UtilityReport vygeneruje žádost všem dotčeným správcům inženýrských sítí v oblasti, která vás zajímá  a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.