III.2.4. Příprava a realizace dopravní infrastruktury podmiňující územní rozvoj města

Cílem programu je zajištění dopravní dostupnosti rozvojových ploch dle ÚP města. Předpokládá se, že většinu infrastruktury finančně zabezpečí investoři rozvojových ploch.