VII.2.5 Čistota veřejných prostranství

Zlepšit vybavení veřejných prostranství města odpadkovými koši a opatřeními na likvidaci psích výkalů (distribuce sáčků, koše), důsledně kontrolovat a trestat zakládání černých skládek. 

Osvětovou činností a vzájemnou komunikací s občany eliminovat negativní činnosti obyvatel města (vandalismus, znečišťování veřejných prostranství i soukromých pozemků) a motivovat je ke zlepšování životního prostředí.