I.2.2 Informační systémy komunikace v rámci regionu

Důležitou součástí role pověřeného města je i informování a zejména vytváření platformy pro případnou spolupráci v různých oblastech v rámci regionu. 

Město Židlochovice organizuje pravidelné informační schůzky s představiteli obcí správního obvodu. Obsahem programu je nadále organizovat tato pravidelná setkávání a větším zapojením volených zástupců města podpořit jejich vnímání role pověřeného města.

Další kroky:

posílení využívání novodobých informačních systémů pro potřeby regionu - MěÚ již spolupracuje s obcemi na tvorbě společného geografického informačního systému, jež je spravován odborným pracovníkem MěÚ Židlochovice a přístupný všem obcím (MISYS). Je třeba zajistit vložení vstupních dat všech obcí a nadále je udržovat v aktualizované podobě, zavedení elektronické podatelny a zvýšení informační síly webových stránek města.