I.2.3 Posílení funkce města jako přirozeného centra regionu

Administrativní postavení Židlochovic jako pověřené obce třetího stupně klade na město nové nároky vyplývající z této funkce. 

Na rozdíl od regionálních center typu okresních měst postrádají Židlochovice tradici přirozeného centra regionu. Tento fakt spolu s velikostí města způsobují, že Židlochovice nejsou pro svoji novou správní funkci dostatečně vybaveny - nedostatečné je jak vybavení infrastrukturou obchodu a služeb, tak například dopravní spojení s obcemi regionu.

Z hlediska územního rozvoje je důležité pro posílení role Židlochovic jako přirozeného centra regionu:

Opatření převzato ze Strategie rozvoje Źidlochovického regionu (SAURA, 2004).