Symboly města

Znak

znak mesto 1409 640 480 100"Znakem města Židlochovic je červený štít se zlatou vinnou ratolestí se třemi hrozny, přičemž dva z nich jsou na levé straně nad sebou, třetí pak v horní části strany pravé" (Strany jsou popisovány podle heraldické zásady, tedy z hlediska štítonoše, nikoli pozorovatele.) Červená i zlatá jsou tinkturami znaků Čech a Moravy. Vlastní figura pak připomíná rozkvět vinohradnictví v minulosti i současnosti, jakož i někdejší židlochovické horenské právo.

Vlajka

zidlochovice vlajka 19748 640 480 100Podvýbor pro heraldiku a vexilologii schválil nově upravenou vlajku města Židlochovice dne 6. 3. 2013.

List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený, a žlutý, v poměru 1:2:1. V červeném pruhu třetinu délky listu od žerďového okraje vztyčená žlutá vinná ratolest se třemi (2, 1) hrozny. Poměr šířky k délce listu je 2:3.