Kulturní osobnosti

Rodáci a významné osobnosti

BEDŘÍCH Z ŽEROTÍNA

BEDŘICH, ARCIVÉVODA (1856 – 1936)

BOLELOUCKÝ FRANTIŠEK, ING., DR.

BURK JAN

COUFALÍK ANTONÍN

ČERMÁK JAN, DR. (1912)

DEZORT JAN ML., JUDR. (1899 – 1969)

DEZORT JAN ST. JUDR.

EDER ANDREAS JOHAN (V 1.2. 1858)

EUGEN HABSBURSKÝ (EVŽEN HABSBURSKÝ)

FLODR ANTONÍN

HORÁK ANTONÍN

HORÁK FRANTIŠEK (1892-1975)

JELÍNKOVI BRATŘI

ŠTĚPÁN KAREL HABSBURSKÝ (1860 – 1933)

KLEIN FRANTIŠEK

KOGUTOVIČ MANO

KULDA BENEŠ METOD

KŘENEK FRANTIŠEK

LVOVSKÝ MILAN

MARIA KRISTINA RAKOUSKÁ (nikoliv HABSBURSKO-LOTRINSKÁ)

MIKŠÁNEK FRANTIŠEK

ONDRŮJ ARNOŠT

PŘICHYSTAL RAJMUND

ROBERTOVÉ FLORENTIN A JULIUS

ROSENBAUM MIRKO, JUDR.

SEDLÁČEK FRANTIŠEK 

PHILIPP LUDWIG WENZEL SINZENDORF

SLOVÁČKOVI BRATŘI

SOKOL ELGART

STERN JOHANN

STREJC  JIŘÍ

STRAKOSCH MAURICE

SVĚTLÍK HYNEK, MUDR. 

ŠRÁMEK ANTONÍN

VALENTINIOVÉ BRATŘI

VOLAVÝ SLÁVEK

WETTER DANIEL