Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
26.11.2021 - 15.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2024 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň -----
25.11.2021 - 13.12.2021 Výběrové řízení na obsazení pozice "pracovník sociálně-právní ochrany dětí " MěÚ Židlochovice Výběrové řízení
MZi-OD/17813/2021-2 25.11.2021 - 27.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – parkovací stání na ulici Sportovní v Opatovicích MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/20272/2021-2 25.11.2021 - 27.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Malé Dráhy v Opatovicích MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
24.11.2021 - 30.11.2021 Pozvánka na 24a. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat v pondělí 29.listopadu 2021 v 17:00 hod. v Sále Komunitního centa, Lefionářská 950, Židlochovice Město Židlochovice Pozvánka
MZi-OZPSU/17242/2021-6 24.11.2021 - 10.12.2021 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ "Zahradní domky" , parc.č. 51/1 k.ú. Hrušovany u Brna MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
MZi-OD/19795/2021-2 23.11.2021 - 27.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu u ZŠ na ulici Hlavní v Rajhradicích MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/19503/2021-2 23.11.2021 - 27.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na nové místní komunikaci v obci Moutnice MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/17683/2021-2 23.11.2021 - 27.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – doplnění dopravního značení na ulici Masarykova v Hrušovanech u Brna MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
22.11.2021 - 9.12.2021 Záměr prodeje - nebytové jednotky č. 393/25 v domě č. p. 393 k.ú. Židlochovice Město Židlochovice Záměr
22.11.2021 - 9.12.2021 Záměr prodeje - nebytové jednotky č. 393/24 v domě č. p. 393 k.ú. Židlochovice Město Židlochovice Záměr
MZi-OD/20831/2021-4 22.11.2021 - 8.12.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v obci Syrovice – dočasný přechod pro chodce na silnici III/15266 MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/20832/2021-4 22.11.2021 - 8.12.2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v obci Syrovice – dočasný přechod pro chodce u sokolovny na silnici III/39513 MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/21234/2021-7 22.11.2021 - 8.12.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s realizací okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhrad MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
JMK 163939/2021 22.11.2021 - 8.12.2021 „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad JMK Oznámení
19.11.2021 - do odvolání Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022,2023,2024 - ZŠ Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
MZi-OD/20567/2021-6 19.11.2021 - 6.12.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích II.a III. třídy a místních komunikacích (dle grafické přílohy) z důvodu úplné uzavírky mostu 4167-1 v k. ú. Žatčany MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/17920/2021-2 SO 18.11.2021 - 6.12.2021 VV - Oznámení - Zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Moutnice, stavební úpravy účelových komunikací MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
18.11.2021 - 6.12.2021 Adresný záměr prodeje části pozemku pro M. Č. a K. Č. část pozemku parc. č. 436/1 v k. ú. Židlochovice Město Židlochovice Záměr
18.11.2021 - 8.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Židlochovicko DSO Region ŽIdlochovicko Oznámení
MZi-OZPSU/11925/2021-IŠ 16.11.2021 - 2.12.2021 Rozhodnutí - Společné povolení ke stavbě - Obec Rajhradice MěÚ Židlochovice - OŽP Rozhodnutí
16.11.2021 - 2.12.2021 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice Město Židlochovice Zápis
11.11.2021 - 29.11.2021 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Město Židlochovice Oznámení
11.11.2021 - 29.11.2021 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Město Židlochovice Oznámení
8.11.2021 - 31.12.2022 Návrh rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu 2022-26 Město Židlochovice Oznámení
27.10.2021 - 1.12.2021 Nabídka pracovního místa na místo údržbář městského majetku, veřejných prostranství a zeleně města MěÚ Židlochovice - tajemník Nabídka
168 EX 3119/17-68 25.10.2021 - 16.12.2021 Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - nemovitá věc k.ú. Židlochovice Exekutorský úřad Usnesení
20.10.2021 - do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektonické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko Rozpočtové opatření 1-2021, Rozpočet na rok 2021, Závěrečný účet 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 VaK Židlochovicko Oznámení
OZPSU/3128/2019-65 20.10.2021 - 10.12.2021 V e ř e j n á v y h l á š k a - OZNÁMENÍ o konání opakovaného veřejného projednání ve věci úprav návrhu V ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTOVICE MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
OZPSU/6648/2017-7-50 12.10.2021 - 29.11.2021 V e ř e j n á v y h l á š k a - o z n á m e n í o ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVICE MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/35059/2021-HMSO 30.8.2021 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
25.6.2021 - do odvolání Závěrečný účet 2020 Město Židlochovice -----
8.6.2021 - do odvolání Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu na 2022 a 2023 - VAK Židlochovicko ----- -----
8.6.2021 - do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2021 - VAK Židlochovicko VaK Židlochovicko -----
8.6.2021 - do odvolání Návrh - Závěrečný účet - DSO vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2020 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/13229/2021-HMSO 12.4.2021 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
26.3.2021 - do odvolání ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROZPOČTU 2021 Město Židlochovice Oznámení
8.1.2021 - do odvolání Místní poplatky Město Židlochovice Oznámení
18.12.2020 - do odvolání Rozpočet 2021, Střednědobý výhled 2021 - 2025, Rozpočet 2021 paragrafové znění, Střednědobý výhled 2021 - 2025 Město Židlochovice -----
14.12.2020 - do odvolání ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023 Město Židlochovice Oznámení
14.12.2020 - do odvolání MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023 Město Židlochovice Oznámení
26.10.2020 - 31.12.2023 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.5.2020 - do odvolání Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona Ministerstvo zemědělství Opatření
JMK 45930/2020 19.3.2020 - do odvolání Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) Hejtman Jmk Rozhodnutí
JMK 45136/2020 17.3.2020 - do odvolání ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Hejtman Jmk Rozhodnutí
16.3.2020 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
OUPSU/5241/2016-10-100 7.2.2020 - do odvolání Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
63920/2019-MZE-16212 9.12.2019 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.10.2019 - do odvolání Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 Město Židlochovice -----
41508/2019-MZE-16212 2.9.2019 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
13.6.2019 - do odvolání Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis Město Židlochovice Oznámení
25.4.2019 - do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko VaK Židlochovicko Oznámení
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/11340/2019-HMSO 1.3.2019 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
3.12.2018 - do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Rozpočtové opatření 1-2018, Rozpočtové provizorium na rok 2019 VaK Židlochovicko -----
27.11.2018 - do odvolání Základní škola Židlochovice - Rozpočet na r. 2019 s výhledem na rok 2020, 2021 ZŠ Židlochovice Oznámení
27.11.2018 - do odvolání Mateřská škola Židlochovice - Rozpočet na r. 2019 s výhledem na rok 2020, 2021 MŠ Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/43697/2018-HMSO 5.9.2018 - 31.12.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
20.6.2018 - 31.12.2021 Příspěvky neziskovým organizacím Město Židlochovice -----
13.9.2017 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.3.2017 - do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
1.8.2016 - do odvolání Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - el. dražba ----- -----