Bc. Milan Boháček

Funkce:přestupky v dopravě, zdravotní způsobilost řidičů, taxi
Umístění:budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice -> patro I.
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor dopravy -> vedoucí odboru, silniční správní úřad -> přestupky v dopravě, zdravotní způsobilost řidičů, taxi
E-mail:milan.bohacek@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 428 728