Helena Nejezchlebová

Funkce:podatelna, spisová služba
Umístění:budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice -> patro přízemí
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor vnitřní správy -> vedoucí odboru -> podatelna, spisová služba
E-mail:helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 428 711