Služebna MP Nepřetržitý provoz

Funkce:Městská policie
Detail funkce:vedoucí MP
Umístění:budova Nádražní 325, Židlochovice
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Městská policie
E-mail:mp@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 238 215
Mobilní telefon: +420 604 290 319