Jan Klobouk

Funkce:kompostárna
Umístění:budova Topolová 908, Židlochovice
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor investic a majetku -> vedoucí odboru -> kompostárna
E-mail:jan.klobouk@zidlochovice.cz
Telefon: +420 608 108 406
Mobilní telefon: +420 608 108 406