Jana Čumová

Funkce:příjmová pokladna
Umístění:budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice -> patro přízemí
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor finanční -> vedoucí odboru, hlavní účetní -> příjmová pokladna
E-mail:jana.cumova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 428 750