Kateřina Uchytilová, DiS.

Funkce:vedoucí Denního stacionáře
Umístění:budova Dům s pečovatelskou službou, Masarykova 115, Židlochovice
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Pečovatelská služba -> denní stacionář -> vedoucí Denního stacionáře
E-mail:stacionar@zidlochovice.cz
Telefon: +420 737 635 203
Mobilní telefon: +420 737 635 203