Bc. Kateřina Sedláčková

Funkce:sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
Umístění:budova Náměstí Míru 152
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru -> sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
E-mail:katerina.sedlackova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 427 341
Mobilní telefon: +420 739 328 309