Bc. Kateřina Palášková

Funkce:terénní sociální pracovník Odboru sociálního
Umístění:budova Náměstí Míru 152
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru -> terénní sociální pracovník Odboru sociálního
E-mail:katerina.palaskova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 731 917 331