Blanka Vítková, Ing.

Funkce:školství - účetnictví
Umístění:budova Masarykova 100, Židlochovice -> patro I.
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> školství - účetnictví
E-mail:blanka.vitkova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 426 022