Ing. Gabriela Kročilová

Funkce:ochrana ovzduší, odpady
Umístění:budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice -> patro I.
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor životního prostředí a stavební úřad -> vedoucí odboru -> ochrana ovzduší, odpady
E-mail:gabriela.krocilova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 428 765
Mobilní telefon: +420 736 529 650