Ing. Jakub Kratochvíl

Funkce:ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, rybářství
Umístění:budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice -> patro I.
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor životního prostředí a stavební úřad -> vedoucí odboru -> ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, rybářství
E-mail:jakub.kratochvil@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 428 764
Mobilní telefon: +420 734 390 508