Bc. Martina Holoubková

Funkce:referent krizového řízení, registr smluv
Umístění:budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice -> patro II.
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Tajemník úřadu, vedoucí odboru -> referent krizového řízení, registr smluv
E-mail:martina.holoubkova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 428 738
Mobilní telefon: +420 739 654 658