Aleš Horváth

Funkce:investice, pozemky, zábor veřejného prostranství
Umístění:budova Masarykova 100, Židlochovice -> patro přízemí
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor investic a majetku -> vedoucí odboru -> investice, pozemky, zábor veřejného prostranství
E-mail:ales.horvath@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 426 037
Mobilní telefon: +420 604 290 415