Ing. Renata Toncrová

Funkce:vodní hospodářství
Umístění:budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice -> patro II.
Pracovní zařazení:Organizační struktura města -> Kancelář tajemníka -> Odbor životního prostředí a stavební úřad -> vedoucí odboru -> vodní hospodářství
E-mail:renata.toncrova@zidlochovice.cz
Telefon: +420 547 428 761
Mobilní telefon: +420 604 290 305