Odbor Obecní živnostenský úřad

Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané. 

11.8.2015 12:04:34 - aktualizováno 28.1.2019 14:14:24 | přečteno 1387x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Ohlášení živnosti právnickou osobou

Ohlašovací živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané. 

15.11.2021 17:13:02 | přečteno 104x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR. 

11.8.2015 12:03:02 - aktualizováno 12.11.2021 10:30:26 | přečteno 2855x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů v ohlášení živnosti fyzickou osobou

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Změny již zapsané v obchodním rejstříku, v základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel anebo v informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují. 

11.8.2015 11:52:00 - aktualizováno 12.11.2021 10:26:49 | přečteno 891x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů v ohlášení živnosti právnickou osobou

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Změny již zapsané v obchodním rejstříku, základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel, anebo v informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují. 

11.8.2015 11:51:23 - aktualizováno 12.11.2021 10:24:28 | přečteno 685x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Přerušení provozování živnosti

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. 

11.8.2015 11:50:29 - aktualizováno 12.11.2021 10:23:47 | přečteno 1510x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost fyzické osoby o živnost koncesovanou

Koncesovanou živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 

11.8.2015 11:49:35 - aktualizováno 28.1.2019 14:16:52 | přečteno 827x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost právnické osoby o živnost koncesovanou

Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 

11.8.2015 11:24:16 - aktualizováno 28.1.2019 14:17:18 | přečteno 740x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. 

11.8.2015 11:20:46 - aktualizováno 12.11.2021 10:31:01 | přečteno 737x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění. 

11.8.2015 11:20:17 - aktualizováno 12.11.2021 10:31:26 | přečteno 981x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 10.8.2015 15:49:36 | přečteno 5085x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 312 635
Za týden: 177 220
Za den: 6 226
Online návštěvníků: 72
load