Odbor sociálních věcí

Byty ve vlastnictví města Židlochovice

Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města se podává na Odboru sociálních věcí. O pronájmu bytu rozhoduje Rada města na základě návrhu Komise sociální a zdravotní. 

11.8.2015 11:10:57 | přečteno 4033x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dávky hmotné nouze

Dávky hmotné nouze – upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. Tyto dávky jsou určeny jednotlivcům a rodinám (společně posuzovaným občanům), jejichž příjmy nestačí na úhradu základních osobních potřeb a nákladů na bydlení. 

11.8.2015 11:10:10 | přečteno 1234x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Židlochovicích

Žádosti o přidělení bytů v DPS jsou přijímány na Městském úřadě Židlochovice, Odboru sociálních věcí. O umístění žadatele do DPS rozhoduje Rada města na základě návrhu Komise sociální a zdravotní. 

11.8.2015 11:09:32 | přečteno 3753x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Euroklíč

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let, kteří potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, jsou zdarma poskytovány euroklíče – univerzální klíče k sociálním zařízením, výtahům, plošinám a dalším zařízením ve veřejných prostorách. 

11.8.2015 11:03:03 | přečteno 775x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kurátor pro dospělé

Zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc:

  • péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí
  • napomáhá k překonání nepříznivých životních situací, zejména při získání zaměstnání, při zvyšování kultury bydlení, při péči o výchovu a vzdělávání dětí, při využívání volného času a kulturním rozvoji 
11.8.2015 11:02:27 | přečteno 1025x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kurátor sociálně-právní ochrany dětí – pro mládež

Se zaměřuje na děti, které vedou zahálčivý život, zejména zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo jiné návykové látky, které opakovaně páchají přestupky, spáchaly čin jinak trestný, který by byl trestným činem nebo jinak ohrožují občanské soužití. 

11.8.2015 11:00:45 | přečteno 1235x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Lékařské předpisy – recepty a žádanky s modrým pruhem

Na základě vyhl. MZ č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje Městský úřad Židlchovice výrobu a distribuci receptů a žádanek určených k předepisování léčivých přípravků obsahujících omamné nebo psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. 

11.8.2015 11:00:32 | přečteno 1145x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Parkovací průkazy a výhody pro zdravotně postižené

Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku vydává krajská pobočka Úřadu práce průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (TP,ZTP,ZTP/P). 

11.8.2015 10:59:57 - aktualizováno 17.5.2017 10:14:37 | přečteno 10580x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dávky osobám se zdravotním postižením

Dávky jsou poskytovány podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

11.8.2015 10:59:06 | přečteno 927x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči – je poskytován podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc druhé osoby. 

11.8.2015 10:58:15 | přečteno 1593x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 10.8.2015 15:49:18 | přečteno 9217x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 312 635
Za týden: 177 220
Za den: 6 226
Online návštěvníků: 72
load