Aktuality

Zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

Zasedání Zastupitelstva města Židlochovice

18.11.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 23. listopadu 2022 v 18:00 hodin v Sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice.

Informační kanály o aktuální situaci a plánovaných omezení provozu na železnici

Informační kanály o aktuální situaci a plánovaných omezení provozu na železnici

08.11.2022

Jménem Správy železnic, státní organizace, si Vám dovoluji představit možnosti, jak a kde snadno získat informace o plánovaných výlukách a mimořádnostech v omezení provozu železniční dopravy a aktuální situaci na železnici.

Notářské služby v Židlochovicích

Notářské služby v Židlochovicích

25.10.2022

Mgr. Ondřej Stupka, notář jmenovaný do úřadu po JUDr. Olze Vitáskové, oznamuje konání úředních dní v Židlochovicích. 

Úřad práce ČR dočasně upravuje úřední hodiny

Úřad práce ČR dočasně upravuje úřední hodiny

24.10.2022

V rámci snahy o zajištění co nejrychlejšího zpracování všech přijatých žádostí přistupuje Úřad práce ČR od pondělí 24. října 2022 k dočasné úpravě úředních hodin.

Výluka Senior TAXI

Výluka Senior TAXI

17.10.2022

Upozorňujeme občany, že ve středu 26. a ve čtvrtek 27. října a dále pak v úterý 27. až pátek 30. prosince je plánována výluka Senior TAXI a služba tak v tyto dny nebude v provozu. Děkujeme za pochopení.

Nelegální pohyb cizích státních příslušníků

Nelegální pohyb cizích státních příslušníků

14.10.2022

Informujeme občany, že hlídkou Městské policie Židlochovice byl v oblasti Výhonu zjištěn nelegální pohyb cizích státních příslušníků.

Revize Katastru nemovitostí

Revize Katastru nemovitostí

12.10.2022

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí.

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Židlochovice

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Židlochovice

11.10.2022

Městský úřad Židlochovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Janem Vitulou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Údržba cykloboxů

Údržba cykloboxů

10.10.2022

Oznamujeme občanům, že od 17. do 21. října proběhne údržba cykloboxů a nebude možné je využívat. V tomto termínu použijte k odložení kola držáky před cykloboxy. Děkujeme za pochopení.

Pracovník v sociálních službách - pečovatelka

Pracovník v sociálních službách - pečovatelka

05.10.2022

Starosta města Židlochovice vyhlašuje nabídkové řízení pro obsazení místa organizační složce města Židlochovice - Pečovatelská služba: Pracovník v sociálních službách - pečovatelka.
load