Kontakty

Organizační struktura města
 Kancelář starosty
  Starosta - Jan Vitula, Ing.
   sekretariát - Gabriela Motlíčková
   právník kanceláře starosty - Ludmila Čermáková, JUDr.
  Místostarosta I. - Tomáš Šenkyřík, Mgr.
  Místostarosta II. - Bronislav Svoboda, Ing.
 sociální pracovník Komunitního centra
 Kancelář tajemníka
  Tajemník úřadu, vedoucí odboru - Ivana Kejřová, Mgr.
   právník
   sekretariát, personální a mzdová agenda - Zdeňka Kelblová
   referent krizového řízení, registr smluv - Martina Holoubková, Bc.
   referent krizového řízení
   oddělení projektového řízení a dotací - Hana Halounová, Ing.; Jana Richterová, Ing.
   oddělení projektového řízení, školství - Martina Bartáková, Mgr.
   státní památková péče
  Odbor dopravy
   vedoucí odboru, silniční správní úřad - Ing. Dagmar Kratochvílová
    oddělení správních činností (radary)
     vedoucí oddělení správních činností (radary, vysokorychlostní kontrolní vážení) - Mgr. Taťána Lukšová
      přestupky v dopravě (radary) - Bc. Karel Neugebauer; Mgr. Miloslav Staňa
      administrativa (radary) - Lucie Nejezchlebová; Jitka Smetanová
    přestupky v dopravě - Mgr. Ivo Krejčí
    přestupky v dopravě, taxi služba
    přestupky v dopravě, zdravotní způsobilost řidičů, taxi - Bc. Milan Boháček
    přestupky v dopravě, taxi, zdravotní způsobilost řidičů, námitky proti bodovému postihu
    administrativa - Martina Mlčáková
    administrativa (vysokorychlostní vážení) - Ing. Barbora Sýkorová
    přestupky v dopravě (vysokorychlostní vážení) - Bc. Tomáš Hodina; Mgr. Jiří Hrazdíra
    evidence řidičů - Ivana Palášková; Leona Valová
    silniční správní úřad, speciální stavební úřad - Radek Šotnar
    evidence vozidel - Jarmila Smutná; Radoslava Sordylová
    schvalování technické způsobilosti vozidel, zkušební komisař řidičů, SME - Bc. Zdeněk Cetl
  Odbor finanční
   dočasně pověřená vedením odboru, hlavní účetní - Michaela Schönwälderová, Ing.
    referent - Radmila Kafková, Ing.; Ilona Kahounová
    příjmová pokladna - Jana Čumová
    pokladna pokut - Jana Janáková
    výdajová pokladna - Renata Petrovská
    bytové a nebytové hospodářství - Iva Bruteničová, Ing.
    hlavní účetní
    majetek, dotace - Jitka Prešková, Bc.
    účetnictví
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna, registr smluv
    účetnictví, DPH - Jaroslava Škanderová
    účetnictví, fakturace - Veronika Hanušková; Kateřina Krejčí
    vymáhání pohledávek, penále a pokut, spisovna, archiv - Bc. Denisa Nekvapilová; Bc. Iva Šosová
    školství - účetnictví - Blanka Vítková, Ing.
    školství - mzdová agenda - Ivana Teinerová
    výpisy z katastru nemovitostí
  Odbor informatiky
   vedoucí odboru - Tomáš Kuba
    pověřen vedením odboru informatiky
    správce IT - Michal Soppe; Petr Zmrzlý
    správce GIS - Ing. Vít Havel
  Odbor investic a majetku
   vedoucí odboru - Karel Král, Ing.
    pověřen vedením odboru investic a majetku
    zeleň, údržba komunikací, hřbitova, veřejně prospěšné práce - Martin Dratva, Ing.
    referent, investice
    veřejné osvětlení, zimní údržba, BOZP, požární ochrana, energetik, autopark, městský rozhlas - Vladimír Hanek
    investice - Jaroslav Goš
    investice, pozemky, zábor veřejného prostranství - Aleš Horváth
    správa bytového a nebytového fondu - Vojtěch Kouřil
    kompostárna - Jan Klobouk
    samostatný referent - Hana Pokorná
  Odbor Obecní živnostenský úřad
   vedoucí odboru - Simona Šebková, Bc., DiS.
    oddělení registrace a kontroly - Hana Schönwälderová; Jarmila Vykouřilová
  Odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru - Iva Tycová, Mgr.
    kurátor pro dospělé a sociální poradenství - Hana Zajícová, Ing.
    kurátor pro mládež - Sylva Brillante, Mgr.
    sociálně-právní ochrana dětí - Bc. Denisa Flídrová; Veronika Nováková, Bc.; Bc. Kateřina Sedláčková; Bc. Žaneta Strachotová; Dagmar Špunarová, Bc.; Mgr. Bc. Danuše Ursacherová, DiS.
    pěstounská péče - dohody - Jan Badal, Mgr.
    náhradní rodinná péče - Mgr. Pavlína Odrážková
    sociální poradenství
    terénní sociální pracovník Odboru sociálního
    sociální pracovník - Bc. Alena Komínková
    kurátor pro mládež - administrativní pracovník - Romana Pavelková
  Odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru - Mgr. Karolína Staňková
    matrika, ohlašovna - Lenka Nečasová
    občanské průkazy, pasy - Ivana Giňová; Bronislava Srncová; Eva Válková
    evidence obyvatel, přestupky (mimo v dopravě) - Jana Krišpínová
    podatelna, spisová služba - Helena Nejezchlebová
  Odbor životního prostředí a stavební úřad
   vedoucí odboru - Milan Komenda, Ing.
    vodní hospodářství - Ildikó Šlapalová, Ing.; Renata Toncrová, Ing.
    životní prostředí
    ochrana přírody, krajiny, myslivost - Kateřina Večeřová, Ing.
    ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, rybářství - Jakub Kratochvíl, Ing.
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu- vodní hospodářství
    ochrana ovzduší, odpady - Gabriela Kročilová, Ing.
    ochrana ovzduší a zemědělský půdní fond, týrání zvířat - Jan Kryštof Havránek, Mgr.
    sběrný dvůr - Libor Kafka
    smlouvy s podnikateli města – odpadové hospodářství
    Stavební úřad - Dana Kacafírková, DiS.; Zuzana Rotterová, Bc.; Václav Suchánek; Ing. Jaroslava Tomková
     referent pro oblast: Blučina, Židlochovice
     referent pro oblast: Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Žabčice
     referent pro oblast: Hrušovany, Medlov, Vojkovice
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu
    územní plánování, územně analytické podklady - Andrea Karhánková, Ing.; Růžena Špidlová, Ing.
    závazná stanoviska územního plánování, územně analytické podklady - Veronika Klouparová, Mgr.; Lukáš Novotný, Mgr.
    administrativa - Dana Jílková
 Městská policie - Služebna MP Nepřetržitý provoz
  vedoucí strážník - Milan Šebek
   zástupce vedoucího strážníka - Bc. Petr Fajks
   strážník
 Pečovatelská služba
  pečovatelská služba
   vedoucí Pečovatelské služby - Mgr. Lenka Brázdová
    sociální pracovnice - Bc. Lenka Kampasová
    pečovatelka - Jaroslava Fuksová; Jana Furchová; Saskia Knolová; Zdenka Netvichtová; Jana Remundová; Eva Staňková; Miroslava Suchánková; Jarmila Zemanová
    úklid DPS - Zuzana Rohrerová
  komunitní centrum
   vedoucí Komunitního centra - Mgr. Jana Surovcová
    sociální pracovník komunitního centra - Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
    koordinátor rodinné politiky - Tomáš Klášterecký, DiS.
  denní stacionář
   vedoucí Denního stacionáře - Mgr. et Bc. Lenka Brázdová, DiS.
    pečovatelka - Petra Flečková; Růžena Hlaváčková
    pečovatelka, úklid DS - Ilona Damborská
 Městské kulturní středisko
  vedoucí Městského kulturního střediska - Martina Bartáková, Mgr.
   referent MKS, redaktor Zpravodaje - Milena Moudrá
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - odpovědný referent, Regionální zpravodajství - Lenka Betášová
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - referent - Martina Máca, Dis.
   Městská knihovna Židlochovice - knihovnice, regionální činnost - Bohumila Pavková; Eva Procházková
 Technická četa města - Svatoslav Svoboda
 Koupaliště města Židlochovice - Lukáš Haluška


load