Kontakty

Organizační struktura města
 Kancelář starosty
  Starosta - Ing. Jan Vitula
   sekretariát - Gabriela Motlíčková
   právník kanceláře starosty - JUDr. Ludmila Čermáková
  Místostarosta I. - Mgr. Tomáš Šenkyřík
  Místostarosta II. - Mgr. Lenka Brázdová
 sociální pracovník Komunitního centra
 Kancelář tajemníka
  Tajemník úřadu, vedoucí odboru - Mgr. Ivana Kejřová
   právník
   sekretariát, personální a mzdová agenda - Zdeňka Kelblová
   referent krizového řízení, registr smluv - Bc. Martina Holoubková
   referent krizového řízení
   oddělení projektového řízení a dotací - Ing. Hana Halounová; Ing. Jana Richterová
   oddělení projektového řízení, školství - Mgr. Martina Bartáková
   státní památková péče
  Odbor dopravy
   vedoucí odboru, silniční správní úřad - Ing. Dagmar Kratochvílová
    oddělení správních činností (radary)
     vedoucí oddělení správních činností (radary, vysokorychlostní kontrolní vážení) - Mgr. Taťána Lukšová
      přestupky v dopravě (radary) - Bc. Karel Neugebauer; Mgr. Miloslav Staňa
      administrativa (radary) - Jitka Smetanová
    přestupky v dopravě - Mgr. Ivo Krejčí
    přestupky v dopravě, taxi služba
    přestupky v dopravě, zdravotní způsobilost řidičů, taxi - Bc. Milan Boháček
    přestupky v dopravě, taxi, zdravotní způsobilost řidičů, námitky proti bodovému postihu
    administrativa
    administrativa (vysokorychlostní vážení) - Ing. Barbora Sýkorová
    přestupky v dopravě (vysokorychlostní vážení) - Bc. Tomáš Hodina; Mgr. Jiří Hrazdíra
    evidence řidičů - Ivana Palášková; Leona Valová
    silniční správní úřad, speciální stavební úřad - Radek Šotnar
    evidence vozidel - Jarmila Smutná; Radoslava Sordylová
    schvalování technické způsobilosti vozidel, zkušební komisař řidičů, SME - Bc. Zdeněk Cetl
  Odbor finanční
   vedoucí odboru, hlavní účetní - Ing. Michaela Schönwälderová
    referent - Ing. Radmila Kafková
    příjmová pokladna - Jana Čumová
    pokladna pokut - Jana Janáková
    výdajová pokladna - Renata Petrovská
    bytové a nebytové hospodářství - Ing. Iva Bruteničová
    hlavní účetní
    majetek, dotace - Bc. Jitka Prešková
    účetnictví
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna, registr smluv
    účetnictví, DPH - Jaroslava Škanderová
    účetnictví, fakturace - Veronika Hanušková; Kateřina Krejčí
    vymáhání pohledávek, penále a pokut, spisovna, archiv - Bc. Denisa Nekvapilová; Bc. Iva Šosová
    školství - účetnictví
    školství - mzdová agenda - Ivana Teinerová
    výpisy z katastru nemovitostí
  Odbor informatiky
   vedoucí odboru - Tomáš Kuba
    pověřen vedením odboru informatiky
    správce IT - Michal Soppe; Petr Zmrzlý
    správce GIS - Ing. Vít Havel
  Odbor investic a majetku
   vedoucí odboru - Ing. Karel Král
    údržba komunikací, zeleně, hřbitova a veřejně prospěšné práce - Radek Zatočil
    referent, investice
    veřejné osvětlení, zimní údržba, BOZP, požární ochrana, energetik, autopark, městský rozhlas - Vladimír Hanek
    investice, pozemky - Aleš Horváth
    správa bytového a nebytového fondu - Vojtěch Kouřil
    kompostárna - Jan Klobouk
    samostatný referent - Hana Pokorná
    administrativa, správa hřbitova, zábor veřejného prostranství - Martina Mlčáková
  Odbor Obecní živnostenský úřad
   vedoucí odboru - Bc. Simona Šebková, DiS.
    oddělení registrace a kontroly - Michal Procházka; Jarmila Vykouřilová
  Odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru - Mgr. Michal Ševčík
    zástupce vedoucího odboru, náhradní rodinná péče - Mgr. Pavlína Odrážková
    kurátor pro dospělé, sociální poradenství - Ing. Hana Zajícová
    sociální pracovník - Bc. Alena Komínková
    sociálně-právní ochrana dětí - Bc. Denisa Flídrová; Bc. Žaneta Strachotová; Bc. Dagmar Špunarová
    sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče - Bc. Kateřina Sedláčková
    kurátor pro mládež - Mgr. Sylva Brillante; Romana Pavelková, DiS.
    pěstounská péče - dohody - Mgr. Jan Badal
    náhradní rodinná péče
    sociální poradenství
    terénní sociální pracovník Odboru sociálního
    kurátor pro mládež - administrativní pracovník
  Odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru - Bc. Denisa Slavíková
    matrika, ohlašovna - Lenka Nečasová
    občanské průkazy, pasy - Ivana Giňová; Bronislava Srncová; Eva Válková
    evidence obyvatel, přestupky (mimo v dopravě) - Jana Krišpínová
    podatelna, spisová služba - Helena Nejezchlebová
  Odbor životního prostředí a stavební úřad
   vedoucí odboru - Ing. Milan Komenda
    vodní hospodářství - Ing. Ildikó Šlapalová; Ing. Renata Toncrová
    životní prostředí
    ochrana přírody, krajiny, myslivost - Ing. Kateřina Večeřová
    ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, rybářství - Ing. Jakub Kratochvíl
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu- vodní hospodářství
    ochrana ovzduší, odpady - Ing. Gabriela Kročilová
    ochrana ovzduší a zemědělský půdní fond, týrání zvířat - Mgr. Jan Kryštof Havránek
    sběrný dvůr - Libor Kafka
    smlouvy s podnikateli města – odpadové hospodářství
    Stavební úřad - Dana Kacafírková, DiS.; Ing. Pavla Kopečná; Bc. Zuzana Rotterová; Václav Suchánek; Ing. Jaroslava Tomková
     referent pro oblast: Blučina, Židlochovice
     referent pro oblast: Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Žabčice
     referent pro oblast: Hrušovany, Medlov, Vojkovice
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu
    územní plánování, územně analytické podklady - Ing. Andrea Karhánková; Ing. Růžena Špidlová
    závazná stanoviska územního plánování, územně analytické podklady - Mgr. Veronika Klouparová; Mgr. Lukáš Novotný
    administrativa - Dana Jílková; Michaela Schneiderová
 Městská policie - Služebna MP Nepřetržitý provoz
  vedoucí strážník - Milan Šebek
   zástupce vedoucího strážníka - Bc. Petr Fajks
   strážník
 Pečovatelská služba
  pečovatelská služba
   vedoucí Pečovatelské služby - Mgr. Lenka Brázdová
    sociální pracovnice - Bc. Lenka Kampasová
    pečovatelka - Jaroslava Fuksová; Jana Furchová; Saskia Knolová; Zdenka Netvichtová; Jana Remundová; Eva Staňková; Miroslava Suchánková; Jarmila Zemanová
    úklid DPS - Zuzana Rohrerová
  komunitní centrum
   vedoucí Komunitního centra
    sociální pracovník komunitního centra
    koordinátor rodinné politiky
  denní stacionář
   vedoucí Denního stacionáře - Kateřina Uchytilová, DiS.
    pečovatelka - Petra Flečková; Růžena Hlaváčková
    pečovatelka, úklid DS - Ilona Damborská
 Městské kulturní středisko
  vedoucí Městského kulturního střediska - Mgr. Martina Bartáková
   referent MKS, redaktor Zpravodaje - Milena Moudrá
   referent MKS - Martina Máca, Dis.
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - odpovědný referent, Regionální zpravodajství - Lenka Betášová
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - referent
   Městská knihovna Židlochovice - knihovnice, regionální činnost - Bohumila Pavková; Eva Procházková
 Technická četa města - Svatoslav Svoboda
 Koupaliště města Židlochovice - Lukáš Haluška


load