Kontakty

Organizační struktura města
 Kancelář starosty
  Starosta - Vitula, Jan, Ing.
   sekretariát - Motlíčková, Gabriela
   právník kanceláře starosty - Čermáková, Ludmila, JUDr.
  Místostarosta I. - Šenkyřík, Tomáš, Mgr.
  Místostarosta II. - Svoboda, Bronislav, Ing.
 sociální pracovník Komunitního centra
 Kancelář tajemníka
  Tajemník úřadu, vedoucí odboru - Kejřová, Ivana, Mgr.
   právník
   sekretariát, personální a mzdová agenda - Kelblová, Zdeňka
   referent krizového řízení, registr smluv - Holoubková, Martina, Bc.
   referent krizového řízení
   oddělení projektového řízení a dotací - Halounová, Hana, Ing.; Richterová, Jana, Ing.
   oddělení projektového řízení, školství - Bartáková, Martina, Mgr.
   státní památková péče
  Odbor dopravy
   vedoucí odboru, silniční správní úřad - Kratochvílová, Dagmar, Ing.
    oddělení správních činností (radary)
     vedoucí oddělení (radary) - Lukšová, Taťána, Bc.
      referent (radary) - Neugebauer, Karel, Bc.; Staňa, Miloslav, Bc.
      administrativa (radary) - Nejezchlebová, Lucie; Smetanová, Jitka
    přestupky v dopravě - Krejčí, Ivo, Mgr.
    přestupky v dopravě, taxi služba
    přestupky v dopravě, taxi, zdravotní způsobilost řidičů, námitky proti bodovému postihu
    administrativa - Mlčáková, Martina
    administrativa (vysokorychlostní vážení) - Sýkorová, Barbora, Ing.
    referent (vysokorychlostní vážení) - Hodina, Tomáš, Bc.; Hrazdíra, Jiří, Mgr.
    evidence řidičů - Palášková, Ivana; Valová, Leona
    silniční správní úřad, speciální stavební úřad - Šotnar, Radek
    evidence vozidel - Smutná, Jarmila; Sordylová, Radoslava
    schvalování technické způsobilosti vozidel, zkušební komisař řidičů, SME - Cetl, Zdeněk, Bc.
  Odbor finanční
   vedoucí odboru - Kafková, Radmila, Ing.
    referent - Kahounová, Ilona
    příjmová pokladna - Čumová, Jana
    pokladna pokut - Janáková, Jana
    výdajová pokladna - Petrovská, Renata
    bytové a nebytové hospodářství - Bruteničová, Iva, Ing.
    hlavní účetní - Schönwälderová, Michaela, Ing.
    majetek, dotace - Prešková, Jitka, Bc.
    účetnictví - Škanderová, Jaroslava
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna, registr smluv
    účetnictví, DPH
    účetnictví, fakturace - Hanušková, Veronika; Krejčí, Kateřina
    vymáhání pohledávek, penále a pokut, spisovna, archiv - Nekvapilová, Denisa; Šosová, Iva
    školství - účetnictví - Vítková, Blanka, Ing.; Zichová, Kristýna, Ing.
    školství - mzdová agenda - Teinerová, Ivana
    výpisy z katastru nemovitostí
  Odbor informatiky
   vedoucí odboru - Kuba, Tomáš
    pověřen vedením odboru informatiky
    správce IT - Soppe, Michal; Zmrzlý, Petr
    správce GIS - Havel, Vít, Ing.
  Odbor investic a majetku
   vedoucí odboru - Král, Karel, Ing.
    pověřen vedením odboru investic a majetku
    zeleň, údržba komunikací, hřbitova, veřejně prospěšné práce - Dratva, Martin, Ing.
    referent, investice - Koutná, Zdeňka, Ing.
    veřejné osvětlení, zimní údržba, BOZP, požární ochrana, energetik, autopark, městský rozhlas - Hanek, Vladimír
    investice - Goš, Jaroslav
    investice, pozemky, zábor veřejného prostranství - Horváth, Aleš
    správa bytového a nebytového fondu - Kouřil, Vojtěch
    kompostárna - Klobouk, Jan
  Odbor Obecní živnostenský úřad
   vedoucí odboru - Šebková, Simona, Bc., DiS.
    oddělení registrace a kontroly - Schönwälderová, Hana; Vykouřilová, Jarmila
  Odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru - Tycová, Iva, Mgr.
    kurátor pro dospělé a sociální poradenství - Zajícová, Hana, Ing.
    kurátor pro mládež - Brillante, Sylva, Mgr.; Chromá, Simona, Mgr.
    sociálně-právní ochrana dětí - Demková, Dana, Mgr.; Nováková, Veronika, Bc.; Odrážková, Pavlína, Mgr.; Špunarová, Dagmar, Bc.
    pěstounská péče - dohody - Badal, Jan, Mgr.
    náhradní rodinná péče - Bořilová, Zuzana, Mgr.
    sociální poradenství
    terénní sociální pracovník Odboru sociálního - Palášková, Kateřina, Bc.
    sociální odbor
  Odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru - Staňková, Karolína, Mgr.
    matrika, ohlašovna - Tesařová, Lenka
    občanské průkazy, pasy - Giňová, Ivana; Srncová, Bronislava; Válková, Eva
    evidence obyvatel, přestupky (mimo v dopravě) - Krišpínová, Jana
    podatelna, spisová služba - Nejezchlebová, Helena
  Odbor životního prostředí a stavební úřad
   vedoucí odboru - Komenda, Milan, Ing.
    vodní hospodářství - Šlapalová, Ildikó, Ing.; Toncrová, Renata, Ing.
    životní prostředí
    ochrana přírody, krajiny, myslivost - Večeřová, Kateřina, Ing.
    ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, rybářství - Kratochvíl, Jakub, Ing.
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu- vodní hospodářství
    ochrana ovzduší, odpady - Kročilová, Gabriela, Ing.
    ochrana ovzduší a zemědělský půdní fond, týrání zvířat - Havránek, Jan, Mgr.
    sběrný dvůr - Kafka, Libor
    smlouvy s podnikateli města – odpadové hospodářství
    Stavební úřad - Kacafírková, Dana, DiS.; Rotterová, Zuzana, Bc.; Sáček, Roman, Mgr.; Suchánek, Václav; Tomková, Jaroslava, Ing.
     referent pro oblast: Blučina, Židlochovice
     referent pro oblast: Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Žabčice
     referent pro oblast: Hrušovany, Medlov, Vojkovice
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu
    územní plánování, územně analytické podklady - Karhánková, Andrea, Ing.; Špidlová, Růžena, Ing.
    závazná stanoviska územního plánování, územně analytické podklady - Klouparová, Veronika, Mgr.; Novotný, Lukáš, Mgr.
    administrativa - Jílková, Dana
 Městská policie - Nepřetržitý provoz, Služebna MP
  vedoucí strážník - Šebek, Milan
   strážník
 Pečovatelská služba - Brázdová, Lenka, Mgr.
  pečovatelská služba
   vedoucí Pečovatelské služby
    sociální pracovnice - Jurisová, Radmila, Mgr.
    pečovatelka - Fuksová, Jaroslava; Furchová, Jana; Knolová, Saskia; Netvichtová, Zdenka; Remundová, Jana; Staňková, Eva; Suchánková, Miroslava
    úklid - Rohrerová, Zuzana
  komunitní centrum
   vedoucí Komunitního centra - Surovcová, Jana, Mgr.
    sociální pracovník komunitního centra - Ursacherová, Danuše, Mgr. Bc.
    koordinátor rodinné politiky - Richterová, Mlada, Bc.
  denní stacionář
   vedoucí sociální pracovník denního stacionáře - Brázdová, Lenka, Mgr. et Bc. , DiS.
    pečovatelka denního stacionáře - Bartlová, Jitka; Flečková, Petra; Hlaváčková, Růžena
    úklid denního stacionáře - Damborská, Ilona
 Městské kulturní středisko
  vedoucí Městského kulturního střediska - Bartáková, Martina, Mgr.
   referent MKS, redaktor Zpravodaje - Moudrá, Milena
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - odpovědný referent, Regionální zpravodajství - Betášová, Lenka
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - referent - Máca, Martina, Dis.
   Městská knihovna Židlochovice - knihovnice, regionální činnost - Pavková, Bohumila; Procházková, Eva
 Technická četa města - Pacas, František
 Koupaliště města Židlochovice - Haluška, Lukáš


Navigace

Kontakty

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 119 286
Za týden: 752 293
Za den: 14 178
Online návštěvníků: 276
load