Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MZi-OD/14942/2023-6 KR 27.9.2023-13.10.2023 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu: Syrovice - světelné signalizační zařízení u přechodu pro chodce u ZŠ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
JMK 142168/2023 27.9.2023-13.10.2023 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 s výhledem do roku 2035 Aktualizace č.1 Krajský úřad JMK Oznámení
MZi-OZPSU/12082/2023-9 27.9.2023-13.10.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ „FTTX_M_FIS_ZIBRN1_Židlochovice_OK“ k.ú. Židlochovice MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/9955/2021-42 26.9.2023-12.10.2023 Oznámení změny č.3 ÚP Medlov MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ Veřejná vyhláška
MZi-OD/20659/2023-2 26.9.2023-12.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Přísnotice z důvodu realizace akce: „Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Za Humny, Přísnotice“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
25.9.2023-do odvolání Nabídkové řízení - pracovník v sociálních službách - pečovatelka Město Židlochovice - starosta Nabídkové řízení
21.9.2023-9.10.2023 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 13. září 2023 v 18:00 hodin v sále Komunitního centra, ul. Legionářská 950 v Židlochovicích ----- -----
MZi-OD/17581/2023-4 21.9.2023-9.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích v působnosti ORP Židlochovice a ORP Pohořelice v rámci akce „III/42510 Rajhrad – OK Syrovice“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/15691/2023-2 21.9.2023-9.10.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení - ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - Zahradní sklep -Vojkovice MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ Veřejná vyhláška
OZPSU/6648/2017-7-174 20.9.2023-9.11.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání ve věci ŘÍZENÍ O UPRAVENÉM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVICE MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ Veřejná vyhláška
MZi-OD/19724/2023-2 18.9.2023-19.10.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích Havlíčkova a Štefánikova ve Městě Rajhrad - doplnění místní úpravy MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
15.9.2023-do odvolání Záměr - Záměr směny pozemků - Masarykova - Smetanova Město Židlochovice Záměr
MZi-OD/19837/2023-2 15.9.2023-2.10.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4168 a veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Moutnice z důvodu realizace akce: „Obec Moutnice, stavební úpravy účelových komunikací – objekt SO102“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/13966/2023-8 15.9.2023-2.10.2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "Novostavba BD Hrušovany" MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ Veřejná vyhláška
14.9.2023-2.10.2023 Oznámení vydání změny č. VII územního plánu Židlochovice Město Židlochovice Veřejná vyhláška
UZSVM/B/34803/2023-HMSO 5.9.2023-2.1.2024 Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území obce Židlochovice nacházejí. Informace na stránkách : www.uzsvm.cz/niv Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
JMK 127778/2023 28.8.2023-9.10.2023 Oznámení - Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území Krajský úřad JMK Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/19128/2021-23 24.8.2023-31.10.2023 Oznámení o konání veřejného projednání ve věci ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽATČANY MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ Veřejná vyhláška
13.7.2023-do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
4.7.2023-do odvolání OZNÁMENÍ o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko Rozpočet na rok 2023, Závěrečný účet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 VaK Židlochovicko Oznámení
SPU 217503/3123/Hr 2.6.2023-15.12.2023 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Židlochovice z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Státní pozemkový úřad Oznámení
22.5.2023-do odvolání Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2022 DSO KTS EKOLOGIE Oznámení
22.5.2023-do odvolání Návrh závěrečného účtu za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2022, Výkaz zisku a ztráty za rok 2022, Rozvaha za rok 2022, Auditorská zpráva 2022, MŠ Židlochovice - výroční zpráva za r.2022, ZŠ Židlochovice - výroční zpráva za r.2022 Město Židlochovice Oznámení
22.3.2023-do odvolání Rozpočtové opatření rozpočtu 2023 Město Židlochovice -----
KÚ-01185/2023-700-02050 1.3.2023-1.1.2024 Žádost - Stavby s nedostatečně identifikovanými vlastníky k.ú. Židlochovice Katastrální úřad Oznámení
UZSVM/B/9321-HMSO 28.2.2023-1.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
3.1.2023-do odvolání Rozpočet 2023+Střednědobý výhled 2024-2028, Střednědobý výhled 2024-2028 zkráceně, Rozpočet 2023 paragraf znění, Rozpočet 2023 podrobně Město Židlochovice Oznámení
20.12.2022-31.1.2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ Rozpočet Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE pro rok 2022, Rozpočet Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE pro rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE pro roky 2024 – 2025 DSO KTS EKOLOGIE Oznámení
14.12.2022-do odvolání ZŠ - schválený rozpočet na rok 2023 s výhledem na rok 2024 a 2025 ZŠ Židlochovice Oznámení
14.12.2022-do odvolání MŠ - schválený rozpočet na rok 2023 s výhledem na rok 2024 a 2025 MŠ Židlochovice Oznámení
29.11.2022-do odvolání Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 MěÚ Židlochovice Oznámení
24.11.2022-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2023 , Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň Oznámení
13.10.2022-do odvolání Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Židlochovice Katastrální úřad Oznámení
26.9.2022-31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
26.9.2022-do odvolání Místní poplatky – okruh údajů, které si správce poplatku zjišťuje z rejstříků a evidencí sám Město Židlochovice -----
1.7.2022-do odvolání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021, Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Sestava FIN 2021 Město Židlochovice Oznámení
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0099/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Urbánek Tomáš, MVDr. Jindřich Vašák, Vašáková Hana Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0098/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Brázda Petr Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0097/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Remunda Luděk Město Židlochovice Smlouva
4.5.2022-do odvolání Změna pobytu, Ohlášení změn pro držitele dočasné ochrany pro občany UA , Leták INFO Ukrajina, MěÚ Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/9109/2022-HMSO 14.3.2022-2.1.2024 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k.ú. Židlochovice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
12.1.2022-do odvolání Místní poplatky Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet ZŠ a MŠ Židlochovice na rok 2022 s výhledem na roky 2023, 2024 Město Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/35059/2021-HMSO 30.8.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
UZSVM/B/13229/2021-HMSO 12.4.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
14.12.2020-do odvolání ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023 Město Židlochovice Oznámení
14.12.2020-do odvolání MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023 Město Židlochovice Oznámení
26.10.2020-31.12.2023 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
4.5.2020-do odvolání Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
JMK 45930/2020 19.3.2020-do odvolání Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) Hejtman Jmk Rozhodnutí
JMK 45136/2020 17.3.2020-do odvolání ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Hejtman Jmk Rozhodnutí
16.3.2020-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
OUPSU/5241/2016-10-100 7.2.2020-do odvolání Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ Veřejná vyhláška
4.10.2019-do odvolání Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 Město Židlochovice -----
13.6.2019-do odvolání Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis Město Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/11340/2019-HMSO 1.3.2019-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
UZSVM/B/43697/2018-HMSO 5.9.2018-31.12.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.9.2017-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.3.2017-do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
Vytvořeno 9.4.2015 17:35:26 | přečteno 808129x | tana
load