Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MZi-OD/24300/2022-2 KR 8.12.2022-27.12.2022 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41610 a účelové komunikaci v obci Otmarov z důvodu realizace akce: Otmarov - kanalizační přípojka MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/20716/2022-2 8.12.2022-27.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Vojkovice - VO, ul. Družstevní, Rajhradská MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
OZPSU/11158/2017-101 7.12.2022-31.1.2023 ŘÍZENÍ O ÚP DORUČENÍ NÁVRHU A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP BRATČICE A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
OZPSU/6648/2017-7-115 7.12.2022-26.1.2023 Oznámení o konání VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ve věci ŘÍZENÍ O ÚP POPOVICE A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
6.12.2022-15.12.2022 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 14. prosince 2022 v 18:00 hod. v Sále Komunitního centra, Legionářská 950, Židlochovice. Město Židlochovice Oznámení
MZi-OD/19832/2022-6 KR 6.12.2022-22.12.2022 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nová v Blučině MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/17708/2022-11 KR 5.12.2022-21.12.2022 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/425 ve Městě Rajhrad - doplnění místní úpravy MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
JMK 170000/2022 2.12.2022-16.12.2022 Informace o Svolání 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se koná ve čtvrtek 15.12.2022 v budově sídla JMK Hejtman Jmk Oznámení
SPU 446333/2022/123/Hr 1.12.2022-3.3.2023 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Židlochovice Státní pozemkový úřad Oznámení
29.11.2022-do odvolání Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 MěÚ Židlochovice Oznámení
29.11.2022-15.12.2022 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 23. listopadu 2022 v 18:00 hodin v sále Komunitního centra, ul. Legionářská 950 v Židlochovicích Město Židlochovice Zápis
MZi-OD/16070/2022-15 KR 28.11.2022-14.12.2022 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu: Syrovice - omezení vjezdu, zákaz zastavení, přechod pro chodce u ZŠ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
28.11.2022-15.12.2022 Návrh rozpočtu pro rok 2022, návrh rozpočtu pro rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 DSO KTS EKOLOGIE Oznámení
24.11.2022-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2023 , Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň Oznámení
23.11.2022-do odvolání ZŠ návrh rozpočtu 2023 s výhledem 2024 a 2025 ZŠ Židlochovice Oznámení
23.11.2022-do odvolání MŠ návrh rozpočtu 2023 s výhledem 2024 a 2025 MŠ Židlochovice Oznámení
OZPSU/8660/2018-77 22.11.2022-8.12.2022 Oznámení – veřejná vyhláška - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LEDCE MěÚ Židlochovice - OZPSU Oznámení
21.11.2022-13.12.2022 Výběrové řízení - Vedoucí finančního odboru Město Židlochovice Výběrové řízení
14.11.2022-30.1.2023 Volba prezidenta - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí MěÚ Židlochovice Oznámení
11.11.2022-do odvolání Rozpočet 2023 + Střednědobý výhled 2023 - 2027, Návrh rozpočtu 2023, Návrh Střednědobý výhled 2023 - 2027 Město Židlochovice Oznámení
MZi-OD/22417/2022-2 KR 9.11.2022-12.12.2022 Blučina ul Farská omezení vjezdu + zrcadlo _ oznámení návrh MěÚ Židlochovice - OD Opatření
MZI-OD/19009/2022-6KR 9.11.2022-12.12.2022 Syrovice Obytná zástavba Klínek oznámení návrhu OOP ----- -----
9.11.2022-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025 DSO Region ŽIdlochovicko Oznámení
MZE-59640/2022-16212 3.11.2022-2.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
227 EX 2131/12-147 27.10.2022-8.12.2022 Usnesení o nařízení dražebního jednání - nemovitá věc k.ú. Vojkovice u Židlochovic Exekutorský úřad Usnesení
SPU 389798/2022/On 19.10.2022-26.1.2023 OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Státní pozemkový úřad Oznámení
13.10.2022-do odvolání Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Židlochovice Katastrální úřad Oznámení
26.9.2022-31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
26.9.2022-do odvolání Místní poplatky – okruh údajů, které si správce poplatku zjišťuje z rejstříků a evidencí sám Město Židlochovice -----
20.9.2022-do odvolání OZNÁMENÍ o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko VaK Židlochovicko Oznámení
13.7.2022-do odvolání OZNÁMENÍ o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024, Rozpočet na rok 2022, Závěrečný účet za rok 2021 VaK Židlochovicko Oznámení
1.7.2022-do odvolání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021, Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Sestava FIN 2021 Město Židlochovice Oznámení
16.6.2022-do odvolání Ministerstvo vnitra České republiky – Lex Ukrajina II – osvobození od správních poplatků na úseku matrik MěÚ Židlochovice Oznámení
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0099/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Urbánek Tomáš, MVDr. Jindřich Vašák, Vašáková Hana Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0098/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Brázda Petr Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0097/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Remunda Luděk Město Židlochovice Smlouva
SPU/204967/2022/123/Hr 10.6.2022-10.12.2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Židlochovice Státní pozemkový úřad Oznámení
31.5.2022-do odvolání VOLBY Počty podpisů na peticích, Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. a 24. září 2022 -podávání, Kontakty na pracovníky registračního úřadu při MěÚ Židlochovice MěÚ Židlochovice - OVS Oznámení
4.5.2022-do odvolání Změna pobytu, Ohlášení změn pro držitele dočasné ochrany pro občany UA , Leták INFO Ukrajina, MěÚ Židlochovice Oznámení
14.3.2022-do odvolání ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROZPOČTU 2022 Město Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/9109/2022-HMSO 14.3.2022-2.1.2024 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k.ú. Židlochovice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22.2.2022-do odvolání Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti města Židlochovice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů MěÚ Židlochovice - tajemník Oznámení
12.1.2022-do odvolání Místní poplatky Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet Města Židlochovice na rok, 2022, střednědobý výhled na r. 2022-2026 Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet ZŠ a MŠ Židlochovice na rok 2022 s výhledem na roky 2023, 2024 Město Židlochovice Oznámení
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/35059/2021-HMSO 30.8.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
8.6.2021-do odvolání Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu na 2022 a 2023 - VAK Židlochovicko ----- -----
8.6.2021-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2021 - VAK Židlochovicko VaK Židlochovicko -----
8.6.2021-do odvolání Návrh - Závěrečný účet - DSO vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2020 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/13229/2021-HMSO 12.4.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
14.12.2020-do odvolání ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023 Město Židlochovice Oznámení
14.12.2020-do odvolání MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023 Město Židlochovice Oznámení
26.10.2020-31.12.2023 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.5.2020-do odvolání Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona Ministerstvo zemědělství Opatření
JMK 45930/2020 19.3.2020-do odvolání Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) Hejtman Jmk Rozhodnutí
JMK 45136/2020 17.3.2020-do odvolání ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Hejtman Jmk Rozhodnutí
16.3.2020-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
OUPSU/5241/2016-10-100 7.2.2020-do odvolání Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
63920/2019-MZE-16212 9.12.2019-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.10.2019-do odvolání Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 Město Židlochovice -----
41508/2019-MZE-16212 2.9.2019-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
13.6.2019-do odvolání Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis Město Židlochovice Oznámení
25.4.2019-do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko VaK Židlochovicko Oznámení
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/11340/2019-HMSO 1.3.2019-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
3.12.2018-do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Rozpočtové opatření 1-2018, Rozpočtové provizorium na rok 2019 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/43697/2018-HMSO 5.9.2018-31.12.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.9.2017-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.3.2017-do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
Vytvořeno 9.4.2015 17:35:26 | přečteno 713642x | tana
load