Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MZi-OD/6859/2023-2 SO 6.6.2023-22.6.2023 Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu Polní cesta C31na p.č. 5422, 5496 v k.ú. Těšany MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/12195/2023-2 KR 6.6.2023-22.6.2023 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416, III/39513, 39514, 39515, 39517, 39521, 39523, 39528, 41619, 42510, 15266 a přilehlých místních komunikacích z důvodu konání akce Pouť smíření MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
HOLA 820/2023 2.6.2023-7.7.2023 KONKURZ na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obec Holasice Nabídka
SPU 217503/3123/Hr 2.6.2023-15.12.2023 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Židlochovice z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Státní pozemkový úřad Oznámení
1.6.2023-3.7.2023 Výběrové řízení na obsazení pozice Kurátor pro děti a mládež - zástup za dlouhodobou nemoc MěÚ Židlochovice Výběrové řízení
1.6.2023-21.6.2023 Záměr prodeje bytové jednotky 393/4 , parc.č. 391 k.ú. Židlochovice Město Židlochovice Záměr
MZi-OF/11971/2023 1.6.2023-19.6.2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události MěÚ Židlochovice Rozhodnutí
MZi-700546/2023-19 30.5.2023-15.6.2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost - EMY & LAURA SPEDITION SRL, TARGU MURES, Rumunsko MěÚ Židlochovice - odbor dopravy, odd. správních činností Veřejná vyhláška
MZi-700537/2023-27 30.5.2023-15.6.2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost - BRUSTER s.r.o. Detva, Slovensko MěÚ Židlochovice - odbor dopravy, odd. správních činností Veřejná vyhláška
OZPSU/11158/2017-137 30.5.2023-10.7.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání v řízení o NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATČICE A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
MZi-OD/5293/2022-7 29.5.2023-14.6.2023 Veřejná vyhláška VYROZUMĚNÍ A VÝZVA O POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - „Syrovice, oprava komunikace U Kostela, 2. etapa – SO 101, SO 102, SO 302, SO 901“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/24649/2022-4 24.5.2023-12.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ - „Polní cesta HC 21 na p.č. 2807, 2871 v k.ú. Moutnice“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
22.5.2023-do odvolání Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2022 DSO KTS EKOLOGIE Oznámení
22.5.2023-do odvolání Návrh závěrečného účtu za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2022, Výkaz zisku a ztráty za rok 2022, Rozvaha za rok 2022, Auditorská zpráva 2022, MŠ Židlochovice - výroční zpráva za r.2022, ZŠ Židlochovice - výroční zpráva za r.2022 Město Židlochovice Oznámení
12.5.2023-do odvolání OZNÁMENÍ o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko  VaK Židlochovicko Oznámení
26.4.2023-do odvolání Návrh závěrečného účtu za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - zkrácená verze DSO Region ŽIdlochovicko Oznámení
11.4.2023-31.12.2023 Návrh rozpočtu na rok 2023 VaK Židlochovicko Oznámení
22.3.2023-do odvolání Rozpočtové opatření rozpočtu 2023 Město Židlochovice -----
KÚ-01185/2023-700-02050 1.3.2023-1.1.2024 Žádost - Stavby s nedostatečně identifikovanými vlastníky k.ú. Židlochovice Katastrální úřad Oznámení
UZSVM/B/9321-HMSO 28.2.2023-1.1.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
3.1.2023-do odvolání Rozpočet 2023+Střednědobý výhled 2024-2028, Střednědobý výhled 2024-2028 zkráceně, Rozpočet 2023 paragraf znění, Rozpočet 2023 podrobně Město Židlochovice Oznámení
20.12.2022-31.1.2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ Rozpočet Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE pro rok 2022, Rozpočet Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE pro rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE pro roky 2024 – 2025 DSO KTS EKOLOGIE Oznámení
14.12.2022-do odvolání ZŠ - schválený rozpočet na rok 2023 s výhledem na rok 2024 a 2025 ZŠ Židlochovice Oznámení
14.12.2022-do odvolání MŠ - schválený rozpočet na rok 2023 s výhledem na rok 2024 a 2025 MŠ Židlochovice Oznámení
12.12.2022-do odvolání OZNÁMENÍ o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko Rozpočtové opatření 2-2022, Rozpočet na rok 2022, Závěrečný účet 2021, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 VaK Židlochovicko Oznámení
29.11.2022-do odvolání Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 MěÚ Židlochovice Oznámení
24.11.2022-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2023 , Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň Oznámení
13.10.2022-do odvolání Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Židlochovice Katastrální úřad Oznámení
26.9.2022-31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
26.9.2022-do odvolání Místní poplatky – okruh údajů, které si správce poplatku zjišťuje z rejstříků a evidencí sám Město Židlochovice -----
1.7.2022-do odvolání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021, Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Sestava FIN 2021 Město Židlochovice Oznámení
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0099/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Urbánek Tomáš, MVDr. Jindřich Vašák, Vašáková Hana Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0098/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Brázda Petr Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0097/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Remunda Luděk Město Židlochovice Smlouva
4.5.2022-do odvolání Změna pobytu, Ohlášení změn pro držitele dočasné ochrany pro občany UA , Leták INFO Ukrajina, MěÚ Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/9109/2022-HMSO 14.3.2022-2.1.2024 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k.ú. Židlochovice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22.2.2022-do odvolání Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti města Židlochovice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů MěÚ Židlochovice - tajemník Oznámení
12.1.2022-do odvolání Místní poplatky Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet ZŠ a MŠ Židlochovice na rok 2022 s výhledem na roky 2023, 2024 Město Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/35059/2021-HMSO 30.8.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
UZSVM/B/13229/2021-HMSO 12.4.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
14.12.2020-do odvolání ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023 Město Židlochovice Oznámení
14.12.2020-do odvolání MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023 Město Židlochovice Oznámení
26.10.2020-31.12.2023 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
4.5.2020-do odvolání Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
JMK 45930/2020 19.3.2020-do odvolání Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) Hejtman Jmk Rozhodnutí
JMK 45136/2020 17.3.2020-do odvolání ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Hejtman Jmk Rozhodnutí
16.3.2020-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
OUPSU/5241/2016-10-100 7.2.2020-do odvolání Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
4.10.2019-do odvolání Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 Město Židlochovice -----
13.6.2019-do odvolání Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis Město Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/11340/2019-HMSO 1.3.2019-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
UZSVM/B/43697/2018-HMSO 5.9.2018-31.12.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.9.2017-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.3.2017-do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
Vytvořeno 9.4.2015 17:35:26 | přečteno 765588x | tana
load