Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
28.1.2022 - 15.2.2022 OZNÁMENÍ KONZULTOVÁNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE „Chytré Líchy - Židlochovice“ MěÚ Židlochovice - OZPSU Oznámení
26.1.2022 - 11.2.2022 Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 19. ledna 2022 Město Židlochovice Zápis
MZI-OD/20215/2021-KR 26.1.2022 - 11.2.2022 VV - OOP o stanovení místní úpravy provozu v Židlochovicích na silnici II/416 a II/425 - přesun stávajících IZ4a IbZ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/23622/2021-1 25.1.2022 - 10.2.2022 OZNÁMENÍ - o zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu ve věci žádosti o schválení: „Kanalizačního řádu obce Bratčice“ „Kanalizačního řádu obce Ledce“ „Kanalizačního řádu obce Sobotovice“ „Kanalizačního řádu obce Syrovice“ MěÚ Židlochovice - OZPSU Oznámení
MZi-OD/20566/2021-6 24.1.2022 - 9.2.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – okružní křižovatka II/425 x III/41617 Rajhrad MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/17242/2021-9 13.1.2022 - 31.1.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY "Zahradní domky" k.ú. Hrušovany u Brna MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
OUPSU/6178/2015-215 13.1.2022 - 31.1.2022 O z n á m e n í – veřejná vyhláška ÚZEMNÍ PLÁN R A J H R A D MěÚ Židlochovice - OUPSU Oznámení
12.1.2022 - do odvolání Místní poplatky Město Židlochovice Oznámení
MZi-OD/17813/2021-3 12.1.2022 - 28.1.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – parkovací stání na ulici Sportovní v Opatovicích MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/20272/2021-3 12.1.2022 - 28.1.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Malé Dráhy v Opatovicích MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
11.1.2022 - 1.2.2022 Výběrové řízení pro obsazení místa v organizační složce města Židlochovice - Komunitní centrum - sociální pracovník komunitního centra Město Židlochovice - starosta Výběrové řízení
MZi-OD/489/2022-3 10.1.2022 - 10.2.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – křižovatka II/416 x II/380 k. ú. Měnín MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/23475/2021-4 10.1.2022 - 10.2.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – vyhrazené parkovací stání ZTP/P, ul. Zámecká v Židlochovicích MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
63 A 7/2021-13 5.1.2022 - 7.2.2022 Vyrozumění o probíhajícím řízení o návrhu na zrušení částí opatření obecné povahy – Územního plánu města Židlochovice č. 2/206 ze dne 4. 7. 2016, v částech jeho změn č. I. a č. III. Krajský soud v Brně Oznámení
006 EX 1226/10-376 4.1.2022 - 16.2.2022 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání nemovité věci v k.ú. Měnín Exekutorský úřad Usnesení
006 EX 1226/10-377 4.1.2022 - 18.2.2022 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání nemovité věci v k.ú. Žatčany Exekutorský úřad Usnesení
3.1.2022 - 4.4.2022 Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu města Židlochovice pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích Město Židlochovice Oznámení
3.1.2022 - 4.4.2022 Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu města Židlochovice pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora zájmových činností v Židlochovicích Město Židlochovice Oznámení
3.1.2022 - 4.4.2022 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Podpora zájmových činností v Židlochovicích Město Židlochovice Oznámení
3.1.2022 - 4.4.2022 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021 - do odvolání Rozpočet Města Židlochovice na rok, 2022, střednědobý výhled na r. 2022-2026 Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021 - do odvolání Rozpočet ZŠ a MŠ Židlochovice na rok 2022 s výhledem na roky 2023, 2024 Město Židlochovice Oznámení
MZi-OZPSU/9739/2021-16 20.12.2021 - 4.2.2022 Oznámení o konání veřejného projednání ve věci řízení o změně č.1 územního plánu Rajhradice MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
15.12.2021 - do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stánkách DSO Vodovody a kanalizace - rozpočtové opatření 2/2021 VaK Židlochovicko Oznámení
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/35059/2021-HMSO 30.8.2021 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
25.6.2021 - do odvolání Závěrečný účet 2020 Město Židlochovice -----
8.6.2021 - do odvolání Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu na 2022 a 2023 - VAK Židlochovicko ----- -----
8.6.2021 - do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2021 - VAK Židlochovicko VaK Židlochovicko -----
8.6.2021 - do odvolání Návrh - Závěrečný účet - DSO vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2020 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/13229/2021-HMSO 12.4.2021 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
26.3.2021 - do odvolání ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROZPOČTU 2021 Město Židlochovice Oznámení
24.2.2021 - 31.3.2022 Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti města Židlochovice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů MěÚ Židlochovice - tajemník Výroční zpráva
14.12.2020 - do odvolání ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023 Město Židlochovice Oznámení
14.12.2020 - do odvolání MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023 Město Židlochovice Oznámení
26.10.2020 - 31.12.2023 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.5.2020 - do odvolání Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona Ministerstvo zemědělství Opatření
JMK 45930/2020 19.3.2020 - do odvolání Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) Hejtman Jmk Rozhodnutí
JMK 45136/2020 17.3.2020 - do odvolání ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Hejtman Jmk Rozhodnutí
16.3.2020 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
OUPSU/5241/2016-10-100 7.2.2020 - do odvolání Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
63920/2019-MZE-16212 9.12.2019 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.10.2019 - do odvolání Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 Město Židlochovice -----
41508/2019-MZE-16212 2.9.2019 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
13.6.2019 - do odvolání Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis Město Židlochovice Oznámení
25.4.2019 - do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko VaK Židlochovicko Oznámení
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/11340/2019-HMSO 1.3.2019 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
3.12.2018 - do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Rozpočtové opatření 1-2018, Rozpočtové provizorium na rok 2019 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/43697/2018-HMSO 5.9.2018 - 31.12.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.9.2017 - 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.3.2017 - do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
Vytvořeno 9.4.2015 17:35:26 | přečteno 483477x | tana
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 538 924
Za týden: 144 694
Za den: 7 949
Online návštěvníků: 40
load