Odbor sociálních věcí

Byty ve vlastnictví města Židlochovice

Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města se podává na Odboru sociálních věcí. O pronájmu bytu rozhoduje Rada města na základě návrhu Komise sociální a zdravotní. 

11.8.2015 11:10:57 | přečteno 5214x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dávky hmotné nouze

Dávky hmotné nouze – upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. Tyto dávky jsou určeny jednotlivcům a rodinám (společně posuzovaným občanům), jejichž příjmy nestačí na úhradu základních osobních potřeb a nákladů na bydlení. 

11.8.2015 11:10:10 | přečteno 1791x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Židlochovicích

Žádosti o přidělení bytů v DPS jsou přijímány na Městském úřadě Židlochovice, Odboru sociálních věcí. O umístění žadatele do DPS rozhoduje Rada města na základě návrhu Komise sociální a zdravotní. 

11.8.2015 11:09:32 | přečteno 4500x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Euroklíč

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let, kteří potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, jsou zdarma poskytovány euroklíče – univerzální klíče k sociálním zařízením, výtahům, plošinám a dalším zařízením ve veřejných prostorách. 

11.8.2015 11:03:03 | přečteno 1037x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kurátor pro dospělé

Zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc:

  • péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí
  • napomáhá k překonání nepříznivých životních situací, zejména při získání zaměstnání, při zvyšování kultury bydlení, při péči o výchovu a vzdělávání dětí, při využívání volného času a kulturním rozvoji 
11.8.2015 11:02:27 | přečteno 1619x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kurátor sociálně-právní ochrany dětí – pro mládež

Se zaměřuje na děti, které vedou zahálčivý život, zejména zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo jiné návykové látky, které opakovaně páchají přestupky, spáchaly čin jinak trestný, který by byl trestným činem nebo jinak ohrožují občanské soužití. 

11.8.2015 11:00:45 | přečteno 1389x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Lékařské předpisy – recepty a žádanky s modrým pruhem

Na základě vyhl. MZ č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje Městský úřad Židlchovice výrobu a distribuci receptů a žádanek určených k předepisování léčivých přípravků obsahujících omamné nebo psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. 

11.8.2015 11:00:32 | přečteno 1452x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Parkovací průkazy a výhody pro zdravotně postižené

Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku vydává krajská pobočka Úřadu práce průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (TP,ZTP,ZTP/P). 

11.8.2015 10:59:57 - aktualizováno 17.5.2017 10:14:37 | přečteno 15988x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dávky osobám se zdravotním postižením

Dávky jsou poskytovány podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

11.8.2015 10:59:06 | přečteno 1212x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči – je poskytován podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc druhé osoby. 

11.8.2015 10:58:15 | přečteno 1995x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 10.8.2015 15:49:18 | přečteno 13225x | Jiří Třísko
load