Před 140 lety se narodil Hynek Světlík

hynek svetlik

V letošním roce 2015 si připomínáme 140. výročí narození vzácného hrušovanského občana MUDr. Hynka Světlíka. Narodil se 2. ledna 1875 v Rosicích v rodině stavitele Hynka Světlíka, aktivního pracovníka v hasičské župě, který současně stál u zrodu mnoha rosických spolků. MUDr. Hynek Světlík přišel do Hrušovan v roce 1905 a začal zde pracovat jako závodní lékař cukrovaru a praktický lékař pro občany obce. Ihned po příchodu se začal podílet na veřejném životě obce. Již v roce 1906 byl jedním z organizátorů při založení dobrovolných hasičů v Hrušovanech. V roce 1907 byl zvolen starostou župy hasičského židlochovického okresu č. 44.

Krátce po vzniku České republiky na podzim 1918 jmenoval Zemský národní výbor v Brně MUDr. Hynka Světlíka, starostu hasičské župy, velitelem Československého vojenského praporu okresu Židlochovice, který měl za úkol obsadit železniční trať od Modřic až po Zaječí a starat se o bezpečnost celého kraje, shromaždovat z fronty vracející vojíny apod. Prapor měl 700 až 3 000 mužů. Pod vedením Hynka Světlíka byl tento prapor pevným a dobře organizovaným útvarem. V dubnu 1919 začal opět fungovat bývalý vojenský pluk č. 99 a vojenský prapor mohl být rozpuštěn.

Významně se též zasloužil vznik okresního spolku červeného kříže v Židlochovicích v roce 1920. Byl neúnavným pracovníkem v hasičském spolkovém a vlasteneckém prostředí židlochovického regionu. V roce 1923 byla přejmenována hasičská župa okresu židlochovického na hasičskou župu „Dra. Světlíka“ okresu židlochovického č. 44. Pro mnohé hrušovanské občany byl neúnavným rodinným lékařem.

Na konci války 22. dubna 1945 zemřel ve věku 72 let a byl hasiči pohřben na hrušovanském hřbitově.

Posmrtně byl 2. 9. 1945 prohlášen za zrádce národa, nařčen z kolaborace s německými okupanty a označen za udavače JUDr. Františka Čermáka. Ze župy byl vyloučen a posmrtně odstraněno jeho jméno. Příčinou tohoto nařčení bylo druhé manželství s o mnoho let mladší manželkou Helenou, po jejímž naléhání přijal spolu s ní v roce 1940 německé občanství. Občanství přijal nepochybně pod hrozbou zatčení gestapem, byl známým veřejným činitelem okresního významu. Se zatčením JUDr. Františka Čermáka a členů Obrany národa neměl MUDr. Hynek Světlíkem nic společného a nařčení nebylo nikdy dokázáno.

Převzato z Hrušovanského zpravodaje – prosinec 2015. Autor není uveden, zřejmě se jedná o článek kronikáře.

Vytvořeno 27.1.2016 8:35:45 | přečteno 908x | martina.golova
load