830 roků od bitvy u Loděnic

smirci kamen

Z dějin Moravy jsou Loděnice u Pohořelic známy bitvou, která se tu odehrála 10. prosince 1185. Byla zajímavá tím, že při ní bojovali po prvé a naposled proti sobě Češi a Moravané. Již dlouho před touto bitvou stával v Loděnicích na místě dnešního kostela svaté Markéty klášter obehnaný hradbami jako ochrana pro obyvatele zdejšího kraje. Klášter patřil premonstrátům a byl expoziturou kláštera ve Znojmě. 

Kolem kláštera, pravděpodobně na jižní straně, si počali lidé stavět domy. Severozápadně od kláštera se nacházelo jezero a obyvatelé se vedle polního hospodářství zaměstnávali také stavbou lodic. Odtud název Loděnice. O existenci jezera svědčí i název Jezeřany. (Jezeřané – lidé usedlí u jezer).
Kníže Břetislav (1034–1055) vydal před svou smrtí zákon, jímž byl ustanoven vždy nejstarší Přemyslovec českým knížetem. Ostatním členům rodu byly odkazovány úděly (území vymezené k vládě jednotlivým členům panujícího rodu) s knížecím titulem, ale pod českou mocí. Tak vzniklo údělné knížectví olomoucké, brněnské a znojemské.  
Z tohoto zákona povstaly mnohé spory, do kterých zasahovali i němečtí císaři.
Císař Fridrich I. Barbarossa udělil na sněmu v Řezně roku 1182 České knížectví vévodovi Bedřichovi. Moravu pak, jakožto samostatné říšské markrabství nezávislé na Čechách Konrádu Otovi, údělnému knížeti znojemskému. Vévoda Bedřich nebyl s tímto rozhodnutím spokojen a vypravil svého bratra Přemysla Otakara I. s velikým vojskem na Moravu. Uprostřed léta roku 1185 byl Konrád Ota bez odporu poražen. Konrád Ota se však znovu připravil k boji, snad získal pomoc i z Bavor, a tak koncem listopadu 1185 přišel Přemysl se svým vojskem na Moravu po druhé. 10. prosince 1185 došlo k veliké bitvě u Loděnic na rovině k Šumicům a Lidměřicům*) (Aug.Kratochvíl: Vlastivěda moravská, Pohořelský okres 1913). Historikové tvrdí, že to byla bitva krutá a krvavá. Bratrovražedný boj Čechů a Moravanů si vyžádal 4 000 mrtvých mužů. Zvuk rohů, hlahol bubnů promíchaný křikem bojujících a řinčení mečů prý bylo slyšet až v klášteře kounickém. Vítězství se přiklonilo na stranu Čechů.
Avšak i na jejich straně byly tak veliké ztráty, že neměli již sil pronásledovat poražené vojsko. Kníže Konrád Ota se nakonec usmířil s Bedřichem a po jeho smrti se stal českým knížetem.  Tím bylo ukončeno rozdělení českých zemí.
Pouze značně zašlý smírčí kámen na mezi u silnice Pravlov - Olbramovice připomíná krvavou bitvu před 830 roky.  

*) Lidměřice splynuly s Olbramovicemi.
(Z knihy K. Vavříka Loděnice – Jubilejní čtení nejen o škole, vydáno v r. 2005.)

Vytvořeno 3.3.2016 8:40:26 | přečteno 1413x | martina.golova

Židlochovický vlastivědný spolek

Rok na vsi: Velikonoce Zemřel pan Eduard Vyhlídal Zemřel Mgr. Karel Vavřík Historické domy Židlochovic Příběh téměř z Ameriky Železniční trať Vídeň – Brno je již 183 roků v provozu Zemřel pan JUDr. Miloslav Jurák Nová panelová výstava u autobusového nádraží Pranostika 8 - prosinec Před 70. lety byla ukončena výstavba sokolovny Další výročí na číslo 9: Sochy před kostelem Pohled do kalendáře města Jsou tu s námi Pranostiky: Co příroda stvoří, člověk nevylepší Pohled do kalendáře města Pohled do kalendáře města Není sýpka jako sýpka – stopa funkcionalismu v Židlochovicích Židlochovická sýpka oslaví 70 let Publikace Židlochovice na historických mapách Panelová výstava k 100. výročí vzniku Československa Stálá expozice Židlochovického vlastivědného spolku na autobusovém nádraží Jubileum z jiného pohledu Restaurace barokních soch pod židlochovickým kostelem Publikace z první republiky pro veřejnost Přenocoval Napoleon v Židlochovicích? Židlochovický zámek jako vězení - příběh rakouského podmaršála Macka Židlochovický vlastivědný spolek rozšiřuje mezinárodní kontakty Nová kniha o historii Židlochovic Poděkování Miloslava Juráka 830 roků od bitvy u Loděnic Článek v Moravských novinách o našem slunečném městečku v roce 1859, když J. Eder vydal svou Kroniku Před 140 lety se narodil Hynek Světlík Návštěva Himbergu (Dolní Rakousko) Divy nad naším městem Vzácná návštěva Navrácená švédská kořist Zámecká zahrada v minulosti a dnes
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 526 785
Za týden: 133 085
Za den: 6 881
Online návštěvníků: 75
load