Myslivecký spolek Židlochovice

Rád bych vás seznámil s aktivitami Mysliveckého spolku Židlochovice a poskytl vám tak informace, které vám pomohou vytvořit si o činnosti našeho sdružení vlastní – věřím, že pozitivní – obrázek. Hned v úvodu je však nutné objasnit, že tento koníček je náročný nejen na peníze, ale především na čas. 

Kontakty:

PaedDr. Stanislav Březina, předseda MS – tel.: 777 674 138
Ing. Petr Betáš, myslivecký hospodář – tel.: 724 217 501
IČO: 484 80 843

Náš Myslivecké spolek Židlochovice je dobrovolný spolek přátel přírody, mající v současné době 13 členů, které baví přírodu pozorovat, starat se v rámci svých možností o její zachování pro další generace, rozvíjet tradice, pečovat o zvěř, tuto zvěř chránit ale také i lovit a to vše v souladu se Zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. Naši členové se rovněž aktivně věnují kynologické činnosti – výcviku lovecky upotřebitelných psů nezbytných pro výkon práva myslivosti. Výkon práva myslivosti provozujeme na pronajaté honitbě honebního společenství.  Nešvarem posledních let se bohužel stává rozmáhající se pytláctví především srnčí zvěře, a to bez ohledu na dobu hájení nebo pohlaví zvěře. Spolek s pytláctvím bojuje co možná nejčastější přítomností mysliveckých stráží v honitbě.  

Celoroční činnost našeho spolku můžeme podle ročních období rozdělit do několika částí.

Prvním a nejdůležitějším obdobím jsou zimní měsíce, kdy je nezbytné zvěř pravidelně přikrmovat a udržovat v kondici. Ve spolupráci s veterinární správou se také provádí rozbor vzorků trusu srnčí zvěře a její medikace. Pravidelné přikrmování provádíme společně každou neděli zhruba od začátku listopadu do konce března, v závislosti na vývoji počasí. Každý myslivec má přiděleno své krmné zařízení, které zásobuje objemovým (seno, jetel), jadrným (přenice, kukuřice, ječmen) a dužnatým (řepa) krmením. Tato činnost pro ilustraci obnáší asi 20 neděl po 4 hodinách, což je 80 hodin na každého člena. Mimo to lze ostatní celoroční aktivity ohodnotit v průměru dalšími 120 odpracovanými brigádnickými hodinami u každého člena.  

Dalším obdobím jsou jarní měsíce, kdy se naši členové věnují opravám mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy), jejich dezinfekci po krmné sezóně, a především pak přípravě polností pro zasetí potřebného krmení pro příští krmné období. Obhospodařujeme několik polí v lokalitě pod Hájkem a v Zajíčku. Sejeme kukuřici, slunečnici, případně jetel. Takto osetá pole vyžadují samozřejmě celoroční péči, slouží zvěři nejen jako krytina, ale hlavně zásadně zvyšují úživnost naší honitby. Jiných potravních zdrojů v honitbě naleznete poskrovnu, stačí se jen podívat na neobdělané a zanedbané pozemky, kterých je v dnešní době bohužel většina. Toto je i důvod pro to, že značnou část krmiva musíme i přes naši pěstební snahu kupovat z vlastních finančních zdrojů. V tomto období jsme se zúčastnili mimo jiné i mezinárodní kampaně „ Ukliďme svět“, pořádané jinými spolky (Orel jednota Židlochovice, Kynologický klub Židlochovice ve spolupráci s ČSOP). Z kulturně-společenských akcí organizuje náš spolek již tradiční „ Povídání s myslivci“, které se loni uskutečnilo dne 6. 6. 2015. Náplní akce především pro děti je poznávání zvířat a rostlin a střelba ze vzduchovky. Nechybí ani občerstvení.

V období vrcholného léta je pro zvěř limitující nedostatek vody na kopci Výhon. Tento problém částečně řeší obnovená studánka, za což patří našemu městu a Lesům ČR náš velký dík, ale i přesto je tento zdroj vody pro celou honitbu pouze lokální, a péče o zvěř se tudíž neobejde bez pravidelného rozvozu vody do napájecích zařízení. Kovové napáječky se bohužel staly atraktivním artiklem pro sběrače kovů, proto jsou čistě z praktického hlediska nahrazovány půlenými pneumatikami. Tímto prosíme esteticky smýšlející spoluobčany o shovívavost. V období léta probíhá rovněž sklizeň objemového krmiva a jeho uskladnění pro zimní měsíce. 

Podzimní období je pro myslivce spojeno s vyvrcholením celoročního snažení a usilovné práce, spojené s péčí o zvěř a přírodu. Je to období sklizně kukuřice, tvorby zásoby jadrného a dužnatého krmiva pro nadcházející zimní měsíce. Je to také období lovecké sezóny na drobnou zvěř, v našich podmínkách se jedná především o lov kachen, bažantů a v omezeném množství i zajíců. Za tímto účelem pořádá myslivecký spolek nejčastěji v měsících listopad a prosinec čtyři společné hony. Výtěžek z organizace honů a prodeje zvěřiny je jedním z hlavních finančních příjmů spolku a naprostou nezbytností pro zdárné fungování spolku v dalším roce. 

Je mi jasné, že nabídka trávit volný čas v přírodě a mysliveckou činností není cílem pro každého, obzvláště v období počítačů, internetu a dalších lákadel mládeže. Přesto láska k přírodě, pobyt v přírodě a v dobré společnosti mysliveckých kolegů s neopakovatelnými zážitky z pozorování přírody, jejich zákonitostí a vzájemných vztahů patří mezi to nejlepší, co lze jedinci nabídnout. Náš spolek je takovým zájemcům zcela otevřené. 

Autor článku: Petr Betáš

Vytvořeno 10.8.2015 9:22:40 - aktualizováno 8.1.2016 9:23:42 | přečteno 4256x | martina.golova
load