Ztráty a nálezy

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinnen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštními právními předpisy.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty 3 roků od jejího odevzdání obci, je povinnen před převzetím věci prokázat svou totožnost a provést úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci. Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do 3 let od jeho odevzdání, stává se vlastníkem nalezených movitých věcí  město Židlochovice.

Nalezené movité věci se odevzdají na podatelnu Městského úřadu Židlochovice, pracoviště Nádražní 750, Židlochovice.

Nalezená zvířata se odevzdávají na Městskou policii Židlochovice, pracoviště Komenského 38, Židlochovice. 

Nálezy jsou zveřejněné na úřední desce Městského úřadu Židlochovice.

Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, je takový nález odevzdán provozovateli těchto zařízení, který s nimi naloží podle jiných právních předpisů.

Vyzýváme majitele níže uvedených věcí, aby se přihlásili v provozní době na podatelně Městského úřadu, Nádražní 750, Židlochovice

případně na tel.: 547 428 711.

Datum nálezu 

Nalezené věci Místo nálezu 
 19.6.2021 náušnice - vyzvednutí v Inf. centru  Židlochovice
 18.6.2021  dětská kšiltovka a cyklistická přilba  Židlochovice
 13.6.2021 pánské kolo Židlochovice
 31.5.2021 dopravní průkaz DPMB Židlochovice
 28.5.2021 chytré hodinky Židlochovice
 28.5.2021 2 tašky s oblečením Židlochovice
 28.5.2021  jízdní kolo Židlochovice
 27.5.2021 klíče Židlochovice
 25.5.2021chytré hodinky Židlochovice
 11.5.2021horské kolo bez sedla  Židlochovice
 7.3.2021mobilní telefon Židlochovice
 2.2.2021jízdní kolo ul. Alšova

 25.7.2019

peněženka sídl. Družba
 2.5.2019 peněženka  ul. Topolová

11.3.2019

tablet  úřad MěÚ Židlochovice 

11.3.2019

svazek klíčů

 u sokolovny

18.3.2019

notebook restaurace Za komínem

11.3.2019

klíč s přívěskem
 cyklostezka Židlochovice
8.2.2019 mobilní telefon za ul. LidickouVytvořeno 14.4.2015 11:00:11 - aktualizováno 12.7.2021 12:27:23 | přečteno 5694x | martina.maca
load