Židlochovický zpravodaj

Měsíčník města Židlochovice

Aktuální číslo:

ikona souboru ikona souboruZ 11 2022 web mr, obrázek se otevře v novém okně


Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297.

Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí.


load