Židlochovický zpravodaj

Měsíčník města Židlochovice

Aktuální číslo:

ikona souboruikona souboruZ_09_2023_web.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297.

Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí.


load