Obnova větrolamu podél vznikající průmyslové zóny

Město Židlochovice se rozhodlo provést obnovu další části větrolamu, který se nachází na jihozápadním okraji našeho katastru v těsném sousedství vznikající průmyslové zóny. 

Tento 210 m dlouhý a 5 m široký pás ve formě zemního balu byl porostlý cca 45 let starým větrolamem z topolu kanadského (70 stromů) s podrostem většinou ruderálních bylinných druhů a bezu černého. Záměr obnovit tento porost urychlil fakt, že na ploše sousední průmyslové zóny vyroste v brzké době nový areál firmy LAC s.r.o. a kácení stávajícího porostu po výstavbě areálu by byl technicky dost problematický. 

Větrolam bude nejpozději do podzimu tohoto roku nahrazen novým vegetačním prvkem s hlavním cílem odclonit průmyslovou zónu od okolí a obohatit tuto část revitalizované krajiny o původní druhy dřevin. Budou zde vysazeny domácí druhy keřů a stromů jako například brslen, svída, kalina, javor babyka, jasan úzkolistý či lípa srdčitá. Lem podél plochy orné půdy a meziřady výsadeb budou osety luční směsí s kvetoucími druhy. Celkem zde bude vysazeno 70 nových stromů a 170 keřů. Zbývající jižní část větrolamu, která roste podél okolí mokřadu u ČOV, bude ponechána do té doby, než mladé stromy nevyrostou.

Ing. Martin Dratva

Vytvořeno 16.3.2017 12:51:44 | přečteno 372x | martina.maca
load