"Sociální práce trochu jinak" aneb návrat nezaměstnaných osob na trh práce

Čas od času se v Židlochovicích objeví osoby bez domova. Posedávají na lavičkách na náměstí, popíjejí alkohol, na občany nedělají dobrý dojem. Vše se odvíjí od špatných návyků a nezaměstnanosti. Tito lidé pak i v případě, že by se do společnosti chtěli vrátit, jsou důsledkem života "na ulici" těžko zaměstnatelní.

V květnu roku 2017 byla na základě požadavku města Židlochovice, zpracována koncepce pro práci s problémovými osobami, které se vyskytují ve městě. Jedná se o osoby nezaměstnané, alkoholově či drogově závislé, bez domova či jiné osoby na okraji společnosti. Nový projekt města Židlochovice s názvem "Začít znovu" má snahu docílit změn a znovuzačlenění těchto lidí. Hlavním smyslem je zlepšit jejich životní podmínky, navrátit životní důstojnost a postupně vrátit na trh práce.   

Koncepce projektu "Začít znovu"  byla postavena na těchto základních pilířích:

  • zaměstnat tyto osoby pod dohledem
  • poskytnout jim ubytování
  • zajistit dohled nad zvládáním běžných denních záležitostí jako je hygiena, nakládání s penězi, omezení konzumace alkoholu, zajištění zdravotní péče
  • po určité době jim umožnit přijetí normálního zaměstnání, osamostatnění se a schopnost žít akceptovatelným životním stylem

Ve spolupráci s Úřadem práce vytvořilo město pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby a přijalo prostřednictvím úřadu práce financovaného koordinátora veřejně prospěšných prací. Koordinátor má na starosti problémové osoby, které byly většinou ÚP vytipované z řad dlouhodobě nezaměstnaných, evidovaných coby uchazeči o zaměstnání. Menší část tvoří klienti sociálních pracovníků odboru sociálních věcí při MěÚ Židlochovice, kteří nejsou v evidenci ÚP z důvodu jejich sankčního vyřazení. Vybrané osoby jsou přijaty na tři měsíce k výkonu veřejné služby. Pokud toto osoby absolvují, přecházejí do systému veřejně prospěšných prací. Výkon veřejně prospěšných prací je časově omezen na max. 10 měsíců, poté je ukončena, pro osobu z naší cílové skupiny to znamená návrat na ÚP, omezení finančních prostředků a opuštění pracovních návyků. Projekt naplňuje celkovou koncepci sociální politiky na Židlochovicku, vychází z Komunitního plánu a se snaží nastíněnému systému nabídnout alternativu a umožnit osobám být zaměstnaný až na 3 roky. Cílem projektu je pro osoby z okraje společnosti zajistit a upevnit pracovní a společenské návyky do té míry, že budou schopni si zaměstnání najít a udržet i samy. Projekt v rámci celé koncepce zastupuje složku zajišťující ekonomickou soběstačnost a doplňuje tak sociální bydlení, které město rovněž buduje, komunitní centrum nebo terénní sociální práci, která je ve městě Židlochovice rovněž poskytována.

V rámci projektu je zásadní osoba koordinátora, jehož hlavní náplní je zajistit dohled nad včasným příchodem osob do práce, zajištění pomůcek a nářadí k práci, stanovuje osobám pracovní dobu, určuje po dohodě se zaměstnancem města denní práci, kontroluje splnění úkolu, předání odvedené práce a vrácení pomůcek. Koordinátor dbá na individuální přístup ke každé osobě. Prioritou jeho činnosti není odvedená práce, ale snaha zapojit osoby do pracovního procesu i s mírnou tolerancí jejich výpadků v práci nebo nechutí pracovat. V rámci projektu žadatel zřídí na dobu 36 měsíců 3,0 FTE pro cílovou skupinu nezaměstnaných osob. V rámci projektu se počítá i s mentoringem, sociálním poradenstvím a zapojením psychologa. Pro činnost skupiny pracovníků je v projektu počítáno s pořízením osobního automobilu a pracovních pomůcek potřebných k výkonu zaměstnání.

Počátkem léta loňského roku byla Radou města Židlochovice schválena koncepce "Návrat osob na trh práce". Našim cílem je zpracovat koncepci, která bude návodem, jak pomoci občanům na okraji společnosti, kteří se dostali z různých důvodů na okraj společnosti. Z této složité životní situace se málokterý člověk dokáže dostat sám bez pomoci. 

Text koncepce „Návrat osob na trh práce“ najdete ikona souboruzde.

Vytvořeno 18.10.2017 13:21:38 - aktualizováno 18.10.2017 13:51:11 | přečteno 484x | martina.maca
load