Projekt "Plánování sociálních služeb v ORP Židlochovice"

Komunitní plánování je metoda, která je postavena na zapojení subjektů, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. Komunitní plánování je nepřetržitý proces, který zapojuje do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb tyto tři skupiny aktérů:

  1. Uživatelé (potřební, např. senioři, zdravotně znevýhodnění, zdravotně postižení a jejich rodiny, problémová mládež atd.
  2. Poskytovatelé (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy a celá řada dalších)
  3. Zadavatelé (zejména obce a města).
Vhodné je také zapojit i zástupce veřejnosti, kterým je téma sociálních služeb blízké. Díky tomuto procesu je možné zmapovat skutečné potřeby občanů žijících v našem regionu a poté naplánovat efektivní a dostupné sociální služby pro dané období.
Na Židlochovicku jsme začali komunitně plánovat již od roku 2006 vyškolením první triády, školení tehdy zajišťoval Jihomoravský krajský úřad. Na základě vzájemné dohody spolupracuje Město Židlochovice s Jihomoravským krajským úřadem na tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Koordinátorkou komunitního plánování za ORP Židlochovice je Mgr. Lenka Brázdová, vedoucí Pečovatelské služby Židlochovice.

Podrobnější informace najdeteZDE
Vytvořeno 23.7.2019 16:00:30 - aktualizováno 15.8.2019 12:46:37 | přečteno 485x | lenka.brazdova
load