Úvod a aktuality

Vítejte na stránkách, které se věnují sociálním aktivitám v Židlochovicích a okolí. Najdete zde přehled sociálních služeb v regionu, včetně odkazů na ně. Dále informace o komunitním plánování rozvoje sociálních služeb a seznámíte se s probíhajícími a plánovanými aktivitami města v sociální oblasti včetně rodinné politiky.

Na čem právě pracujeme

Hledáme dobrovolníka

Momentálně hledáme šikovného zájemce o tuto pozici. Přihlašte se nám na tel. číslo 604 290 417 nebo  547 238 578 - Mgr. Lenka Brázdová - vedoucí Pečovatelské služby Židlochovice.   

Dobrovolníkem se může každý člověk. Tato funkce však vyžaduje člověka s sociálním cítěním, člověka, který umí dobře navázat kontakt s potřebnými lidmi a má zájem pomáhat.22.8.2019 13:36:36 | přečteno 411x | brigadnik.brigadnik | Celý článek
 

Projekt "Plánování sociálních služeb v ORP Židlochovice"

Komunitní plánování je metoda, která je postavena na zapojení subjektů, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. Komunitní plánování je nepřetržitý proces, který zapojuje do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb tyto tři skupiny aktérů:


  1. Uživatelé (potřební, např. senioři, zdravotně znevýhodnění, zdravotně postižení a jejich rodiny, problémová mládež atd.
  2. Poskytovatelé (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy a celá řada dalších)
  3. Zadavatelé (zejména obce a města).
Vhodné je také zapojit i zástupce veřejnosti, kterým je téma sociálních služeb blízké. Díky tomuto procesu je možné zmapovat skutečné potřeby občanů žijících v našem regionu a poté naplánovat efektivní a dostupné sociální služby pro dané období.
23.7.2019 16:00:30 - aktualizováno 15.8.2019 12:46:37 | přečteno 420x | lenka.brazdova | Celý článek
 

Sociální bydlení

buňky nádražní

V současné době probíhá realizace stavby sociálního bydlení, které by mělo být dokončeno do konce roku 2019. Jedná se o 8 obytných mobilních domků - dvě na Palackého a šest na Nádražní ulici. Byty jsou určeny lidem v nouzi, kteří z různých důvodů přišli o své bydlení a nejsou tak schopni fungovat v rámci společnosti. Domov je základním předpokladem k tomu, aby se tito lidé mohli opět postavit "na vlastní nohy".

23.7.2019 14:55:24 - aktualizováno 12.9.2019 9:30:58 | přečteno 868x | brigadnik.brigadnik | Celý článek
 

Denní stacionář

vizualice celková (2)

V současné době probíhají práce na realizaci stavby, která by měla být dokončena do poloviny roku 2020. 


23.7.2019 14:54:43 - aktualizováno 15.8.2019 12:43:03 | přečteno 334x | lenka.brazdova | Celý článek
 

Komunitní centrum

Pohled na Komunitní centrum

Právě probíhá výstavba Komunitního centra v Židlochovicích na Legionářské ulici za starou radnicí. Stavba provozovaná firmou ESOX, by měla být ukončení do poloviny roku 2020.

23.7.2019 15:42:40 - aktualizováno 15.8.2019 12:44:58 | přečteno 620x | lenka.brazdova | Celý článek
 

"Sociální práce trochu jinak" aneb návrat nezaměstnaných osob na trh práce

Čas od času se v Židlochovicích objeví osoby bez domova. Posedávají na lavičkách na náměstí, popíjejí alkohol, na občany nedělají dobrý dojem. Vše se odvíjí od špatných návyků a nezaměstnanosti. Tito lidé pak i v případě, že by se do společnosti chtěli vrátit, jsou důsledkem života "na ulici" těžko zaměstnatelní.

V květnu roku 2017 byla na základě požadavku města Židlochovice, zpracována koncepce pro práci s problémovými osobami, které se vyskytují ve městě. Jedná se o osoby nezaměstnané, alkoholově či drogově závislé, bez domova či jiné osoby na okraji společnosti. Nový projekt města Židlochovice s názvem "Začít znovu" má snahu docílit změn a znovuzačlenění těchto lidí. Hlavním smyslem je zlepšit jejich životní podmínky, navrátit životní důstojnost a postupně vrátit na trh práce. 

18.10.2017 13:21:38 - aktualizováno 18.10.2017 13:51:11 | přečteno 420x | martina.maca | Celý článek
 
Vytvořeno 18.10.2017 13:22:05 - aktualizováno 15.8.2019 12:59:20 | přečteno 663x | martina.maca
load