Neziskové organizace

Zde naleznete seznam neziskových organizací aktivních v Židlochovicích a okolí.

ŽIDLOCHOVICE

 

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Tel.: 547 426 012, 

Fotbalový klub Židlochovice

Sportovní akce, práce s mládeží, soutěže, Copa de Židle (každoroční pohár)
Nádražní ul. 126 
667 01 Židlochovice 


Zdeněk Juris
Tel.: 731 665 035
e-mail: fczidlochovice@email.cz
www.fczidlochovice.cz

Sdružení Židlochovice

Keramická dílna, příměstský tábor

Sídl. Družba 673,
667 01 Židlochovice

Myslivecké sdružení Židlochovice

Myslivost, občas akce pro veřejnost - povídání s myslivci, měsíc myslivosti (střelby + zábava), „Uklidíme svět“ (spolu s dalšími organizacemi)

Židlochovice
667 01
Ing. Petr Betáš, myslivecký hospodář 
Tel.: 724 217 501
www.zidlochovice.cz/cs/spolky-v-zidlochovicich/myslivecky-spolek-zidlochovice.html

Junák - svaz skautů a skautek ČR Židlochovice

Volnočasová organizace, organizace akcí pro děti, táborů pro děti, výletů… Spoluorganizace celostátní sbírky „Postavme školu v Africe“. Pravidelně pořádají pro děti Jarní probouzení broučků, dále celoodpolední hru, zaměřenou každým rokem na jiné téma, drakiádu a těsně před vánocemi rozdávají Betlémské světlo.

Komenského 314, Židlochovice,
667 01
Jan Řihošek
Tel.: 739 027 533

Klub turistů Židlochovice

Výlety, turistika, spolupráce na akcích pro veřejnost

Ing. Petr Válek
Tel.: 606 836 051

ŠAK Židlochovice

Sportovní aktivity, atletika, spolupráce s obcí Židlochovice, Žabčice, se ZŠ Židlochovice

 

Mgr. Lukáš Přichystal
e-mail: lp.zszidlo@volny.cz
www.coachandrunner.estranky.cz

Židlochovický vlastivědný klub

Nově založený, vlastivědná činnost, pravidelné přednášky, 1x až 2x ročně tematická výstava, články do zpravodaje

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Orel Židlochovice

Sportovní aktivity, bowling, spolupráce s klubem Za komínem, zumba, volejbal, pilates, judo; soutěže, utkání… Galerie v objektu Orlovny je otevřena všem umělcům a nabízí možnost prezentace vlastní tvorby.

 Cukrovarská 738, 667 01 Židlochovice 

Sokol Židlochovice

Sportovní aktivity, pronájmy sokolovny, spolupráce při organizaci kulturních akcí – plesy, hody, šibřinky, divadelní, představení, silvestry, přednášky o historii

Tyršova 161,
667 01 Židlochovice
Ing. Oldřich Kahoun
Tel.: 776 086 817
e-mail: kahoun@sokol-zidlochovice.cz
www.sokol-zidlochovice.cz

Kynologický klub Židlochovice

klubové i otevřené závody, chovatelské akce a každoročně regionální výstava “Židlochovický HAFÍK“

 

Lenka Brzobohatá
Tel.: 728 845 676
e-mail: lenka.kim@centrum.cz
www.kkzidlochovice.cz

Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice

Podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí v Základní škole Židlochovice. Sdružení přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí. Spoluorganizace školních bazárků a dalších akcí, pomoc s financováním drobných akcí, vybavení školy, odměny žákům (vše u příspěvků členů).

Tyršova 611, 
667 01 Židlochovice
Ing. Stanislava Gergelová
Tel.: 547 425 421

Mateřské centrum Robátko

Mateřské centrum Robátko z.s., je spolek který má za hlavní cíl posílení socializace dětí a rodin, zvýšení prevence a celoplošné osvěty. Tato forma je naplňována při prostřednictvím pravidelného setkávání. Rodinám nabízíme aktivní trávení volného času, možnost sebevzdělání a osobního rozvoje. Mezi další cíle patří odbourávání izolace mladých rodin. Na vytváření programu se podílejí členské rodiny, rodiče na rodičovské a mateřské dovolená a dobrovolníci. 

Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
Markéta Vašíčková 
e-mail: info@mcrobatko.cz
www.mcrobatko.cz

Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice

Hasičský sport, pořádání tradičního plesu, práce s mládeží

náměstí Míru 23, 667 01 Židlochovice 

Saskia Knolová
Tel.: 776 730 799

Římskokatolická farnost Židlochovice

Spolupráce na Noci kostelů, poutní zájezdy, zpívání dětí, charita (Daruj hračku)

Legionářská 91,
667 01 
Židlochovice
R. D. Mgr. Pawel Cebula
Tel.: 547 238 380,
e-mail: farazidlo@centrum.cz
farnostzidlochovice.cz

Art ZUŠ

Založené pracovníky školy, spolupráce se ZUŠ na uměleckých a kulturních akcích, výuka hry na hudební nástroje

Nádražní 232,Židlochovice 66701

MgA. Dagmar Bradová,
Tel.: 702 013 804, e-mail: bradova@zuszidlochovice.cz
www.zuszidlochovice.cz/kontakt
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA Sociální prevence, sociálně aktivizační služby. Služba nabízí bezpečný prostor, smysluplné trávení času, pomoc s úkoly a poradenství. Komenského 38, 667 01 Židlochovice Václav Nečas, DiS. 
Tel.: 739 389 264,
email: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz

http://rajhrad.charita.cz/nizkoprahove-centrum-pro-deti-a-mladez-vata/


Navigace

Neziskové organizace

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 119 286
Za týden: 752 293
Za den: 14 178
Online návštěvníků: 276
load